Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve köşe yazarı Engin Verel, sarı lacivertliler için 2 transfer tüyosu verdi.

Fe­ner­bah­çe kad­ro­su li­gin en yaş­lı­sı. Yö­ne­tim de bu­nu dik­ka­te al­mış ola­cak ki ara trans­fer için düğ­me­ye bas­tı. 5-6 genç isim için araş­tır­ma­lar baş­la­dı. Ozan Tufan listede. Ay­rı­ca Al Ain’a ki­ra­la­nan Stoch’un ge­ri gelmesi de gün­dem­de.

Son şam­pi­yon Fe­ner­bah­çe, ge­çen se­zon mut­lu so­na ula­şır­ken ya­rış­ta­ki di­ğer ra­kip­le­ri­nin önü­ne fi­zi­ki ka­li­te­si ile geç­miş­ti. Li­gin ilk ya­rı­sın­da bu özel­li­ği­ni kul­la­nıp bir­çok ma­çı ra­kiple­ri­nin yo­rul­ma­ya baş­la­dı­ğı son da­ki­ka­lar­da ka­zan­ma­yı bil­miş­ti. Ta­kım, li­gin   ikin­ci ya­rı­sı­nın baş­la­rın­da bi­raz dü­şüş ya­şa­sa da son­rasında to­par­la­nıp şam­pi­yon­lu­ğa yü­rü­müş­tü.

'TAKIM ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL'

Fe­ner­bah­çe için bu se­zon ise pek is­te­nil­di­ği gi­bi baş­la­ma­dı. El­bet­te bu du­ru­mu or­ta­ya çı­ka­ran bir­çok ne­den­den söz edi­le­bi­lir an­cak açık­ça gö­rü­nen ger­çek ta­kı­mın es­ki gü­cün­de ol­ma­dı­ğı. Bu­nun da baş­lı­ca se­be­bi kad­ro­nun ol­duk­ça yaş­lı isim­ler­den oluş­ma­sı. Ta­kı­mın as kadrosunda for­ma gi­yen 30 ve 30 yaş üze­ri 10 oyun­cu var. Son Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın kad­ro­su­na bir göz at­ma­nız, du­ru­mun va­ha­me­ti­ni anlama­nız için ye­ter­li. Fe­ner­bah­çe Fut­bol Ta­kı­mı'nda po­fes­yo­nel söz­leş­me­li fut­bol­cu­la­rın top­la­mı­nın yaş or­ta­la­ma­sı ise 28. Ta­bi­i bu ortalamayı aşa­ğı çe­kenler, hiç for­ma giy­me­yen, 18'e da­hi gir­me­yen genç isim­ler. Bu ha­liy­le bi­le ta­kım lig­de­ki di­ğer 17 ta­kım­dan da­ha yaş­lı.

'CİMBOM'UN HATASINA DÜŞMEYİN'

An­cak Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi de bi­zim çiz­di­ği­miz bu tab­lo­nun far­kın­da. Far­kın­da ki ocak ayın­da­ki ara trans­fer dö­ne­mi için kol­lar şimdiden sıvan­dı. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ve kur­may­la­rı­nın he­de­fi, en az 5-6 genç is­mi kad­ro­ya ka­zan­dır­mak. Bu yön­de oyun­cu ara­yış­la­rı da baş­la­dı. Benim ku­la­ğı­ma ge­len iki isim ise Bur­sas­por­lu Ozan Tu­fan ve Fe­ner­bah­çe'nin se­zon ba­şın­da Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ta­kı­mı Al Ain'a kiraladığı Mi­ros­lav Stoch. Stoch'un ge­ri çağ­rıl­ma­sın­da so­run çı­ka­ca­ğı­nı zan­net­mi­yo­rum. Ozan için Bur­sa'nın tav­rı ne olur onu da iler­le­yen gün­ler­de gö­rü­rüz. Trans­fe­ri dü­şü­nü­len di­ğer isim­ler için ise Fe­ner­- bah­çe yö­ne­ti­mi­ne tav­si­yem Ga­la­ta­sa­ray'ın ge­çen se­zo­nun dev­re ara­sın­da yap­tı­ğı ha­ta­ya düş­me­me­le­ri.

(Engin Verel / Bugün)


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.