Genç Nüfusta Büyük Azalma

Genç Nüfusta Büyük Azalma

Türkiye nüfusunda, doğum sayısında görülen azalmanın yansımaları ortaya çıkmaya başladı.

2000-2008 döneminde Türkiye'de 25 yaş altı nüfus 2 milyon 889 bin 467 azalırken, 65 yaş ve üstü nüfus 1 milyon 34 bin 474 azalırken,65 yaş ve üstü nüfus 1 milyon 34 bin 474 arttı.
2000 yılında 0-24 yaş arasında 34 milyon 119 bin 716 olan genç nüfus sayısı (yüzde 8,5) 2 milyon 889 bin 467 azalarak 31 milyon 230 bin 467 kişiye indi. Aynı dönemde 65 yaş ve üstü nüfus yüzde 26,8 yükselerek 3 milyon 858 bin 949'dan 4 milyon 893 bin kişiye çıktı.

2000 yılında 0-24 arası yaş grubu toplam 67 milyon 803 bin 927 olan nüfusun yüzde 50,3'nü oluştururken, 2008 yılında 71 milyon 517 bin 100'e çıkan nüfusun yüzde 43,7'sini oluşturdu. Bir başka deyişle nüfusta görülen yüzde 5,48 oranındaki artışa karşın genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı azaldı.

Aynı dönemde, 65 yaş ve üstü yaş grubu 2000 yılında toplam nüfusun yaklaşık yüzde 0,6'sını oluştururken 2008 yılı sonu itibarıyla yüzde 0,7'sini oluşturdu.

Genç nüfus sayısında görülen azalışa karşın yaşlı nüfus oranında görülen yükseliş, geleneksel inanışın aksine olarak Türk toplumun giderek yaşlandığını ortaya koyuyor.

Yaş grupları bazında 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 ve 19-24 yaşlar arasında nüfusta azalma yaşanırken, diğer dönemlerde artış görüldü. Yaş grupları arasında en yüksek azalış yüzde 14,21 (1 milyon 24 bin 371) ile 15-19 yaşları arasında yaşandı. Bu yaş grubunda 2000 yılında 7 milyon 209 bin 475 olan nüfus 6 milyon 185 bin 104'e indi.

GENÇ NÜFUS HIZLA AZALIYOR

Türkiye'de 2000-2008 yılları arasında nüfus, 0-4 yaş grubunda yüzde 8,91, 5-9 yaş grubunda yüzde 6,49, 10-14 yaş grubunda yüzde 5,91, 20-24 yaş grubunda yüzde 6,48 azaldı.

Yaş grupları arasında en yüksek artış oranı yüzde 131,54 ile 80-84 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubunda 2000 yılında 246 bin 692 olan nüfus sayısı 2008 yılında 324 bin 487'ye çıktı. 8-84 arası yaş grubunu yüzde 92,31 ile 75-79 yaş grubu izledi. Söz konusu yaş grubunda olanların sayısı 577 bin 597'den 1 milyon 110 bin 782'ye yükseldi.

1935 yılında 0-4 yaş grubunun nüfus içindeki oranı yüzde 16,89, 0-14 yaş grubunun oranı yüzde 41,24 iken, 2008'de 0-4 yaş grubunun payı yüzde 8,39'a, 0-14 yaş grubunun oranı ise yüzde 26,27'ye geriledi. Bu oranlar, 0-24 yaş grubunda aynı yıllar itibarıyla yüzde 56,31'den yüzde 43,67'ye düşerken, 65 yaş ve üstü nüfusta yüzde 3,87'den yüzde 6,84'e çıktı.

Nüfus artış oranı 1955-1960 arasında binde 28,53 iken, 1990-2000 arasında binde 18,28, 2008 yılında binde 13,19'a düştü.

2000 nüfus sayımı ile 31 Aralık 2008 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre yaş grupları itibarıyla nüfus rakamları, değişim miktarları ve oranları şöyle:

Yaş 2000 31.12.2008 Değişim

Grubu Nüfusu Nüfusu Değişim (Yüzde)

0-4 6.584.822 5.998.258 -586.564 -8,91

5-9 6.756.617 6.318.132 -438.485 -6,49

10-14 6.878.656 6.472.197 -406.459 -5,91

15-19 7.209.475 6.185.104 -1.024.371 -14,21

20-24 6.690.146 6.256.558 -433.588 -6,48

25-29 5.895.255 6.518.837 623.582 10,58

30-34 5.009.655 5.810.107 800.452 15,98

35-39 4.854.387 5.330.484 476.097 9,81

40-44 4.068.756 4.740.250 671.494 16,50

45-49 3.368.769 4.284.175 915.406 27,17

50-54 2.717.349 3.643.173 925.824 34,07

55-59 2.058.422 2.878.104 819.682 39,82

60-64 1.829.288 2.188.298 359.010 19,63

65-69 1.645.517 1.701.384 55.867 3,40

70-74 1.172.643 1.274.681 102.038 8,70

75-79 577.597 1.110.782 533.185 92,31

80-84 246.692 571.179 324.487 131,54

85 üstü 216.500 235.397 18.897 8,73

Bilinmeyen 23.381

67.803.927 71.517.100 3.713.173 5,48


Etiketler :