Gölcük A. A. Lisesi Kahvaltılı veli toplantısı düzenledi.

Gölcük A. A. Lisesi Kahvaltılı veli toplantısı düzenledi.

Okul veli dayanışmasına çok güzel örnek teşkil edecek bir uygulama ile öğretmen ve veliler kahvaltıda buluştu.

Gölcük (Kocaeli) Atatürk Anadolu Lisesi Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliğinin girişimi ile örnek bir buluşmaya imza attı.

Velilerle kahvaltıda buluşan okul yönetimi velilere hem güzel bir vakit geçirme hemde çocukları hakkında bilgi almaları maksadıyla güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Katılımın oldukça yüksek olduğu gözlenen toplantıda veliler kahvaltı sırasında Okul Müdürü Müfit Ulusoy'dan okul ve toplantı hakkında bilgiler aldılar. Okul Aile Birliği Başkanı'da uygulama ile ilgili bilgiverdi.

Edebiyat öğretmeninin "Okul Kültürü" adlı sunumunu tüm veliler dikkatle izlediler ve bolca alkışlayarak geleceğin büyük adamlarının yetiştirilmesinde temel teşkil eden okullarındaki gayretleri görmüş oldular.

Daha sonra öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısının ardından velilerin oldukça neşeli bir şekilde okuldan ayrıldıkları gözlemlendi. 

Gölcük Atatürk Anadolulisesi Edebiyat Öğretmeni tarafından hazırlanan sunum aşağıdadır.

OKUL KÜLTÜRÜ

Bir okulda;

örgütsel bütünleşmeyi sağlayan,

çalışanın işlemlerini  nitelelendirmeye,

değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan,

kültür içinde davranışı etkileyen,

sosyal sistemi kurumsallaştıran ve güçlendiren,

değer, norm, inanç, gelenek, tören,

hikaye ve kültürel sembollerin,

ölçütlerin tümüdür.

Her okul,

eğitim hizmeti üreten bir örgüttür. Eğitim örgütlerinde

örgütsel davranışın çözümlenmesi

diğer örgütlere göre büyük önem taşımaktadır.

Çünkü bizim örgüt ürünümüz insandır. İnsanın iyi yetişmesi ise

o insanın güçlü bir okul kültüründe eğitim görmesine bağlıdır.

Her örgüt,

hizmet verdiği alan ve

taşıdığı amaçlara göre

farklı özellikler gösterir.

Eğitim örgütleri,

toplumun kültürel mirasını

kuşaktan kuşağa aktarmanın yanı sıra, oluşturdukları örgütsel kültürle de

okul personelinin, öğrencilerin ve

velilerin sosyalleşmesini sağlar.

Okul kültürü ve eğitim planlamasında belli hedefler öngörülür.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, okulda egemen olan kültür

dikkate alınmalıdır.

Çünkü okul kültürü,

yönetici, öğretmen ve diğer personelin davranışlarını ve performansını

güçlü bir şekilde etkiler.

Okulun,

sahip olduğu

tüm normlar ve değerler

dikkate alınmadan

planlama yapılırsa

başarılı olunmaz.

Çekici bir okul kültürünü biçimlendirmeye çalışırken

okulun nasıl cazibe merkezi

haline getirileceği konusunda

bir vizyon geliştirilmelidir.

Bu vizyon iki temel boyut

dikkate alınarak oluşturulmalıdır:

1. Stada koşan öğrenciden daha çok okula koşan öğrencilerin oluşturulduğu bir okul kültürü;

Okul neden bir cazibe merkezi değildir?

 

Okul gençleri,

internet kafeye ya da

stada giderken duydukları coşkuyu,

okula karşı neden duymuyorlar.

Okul kültürünün oluşturulması için

bu soruların başta okul yönetimi,

diğer tüm personel ve

veliler  tarafından

cevaplandırılması gerekir.

Okul kendi kabuğunu kırıp,

eğitim açısından taşıdığı

Özel misyonu sorgulamak zorundadır.

 

Sonuç olarak;

öğrenci tercihini

derse girmeme doğrultusunda

kullanıyorsa,

yönetim ve öğretmen

okul kültürünü oluşturmamışız demektir.

Okula karşı

devamsızlık oranlarının artması

okul kültürü ile yakından orantılıdır.

Öğrenci,

okulu çekici ya da itici

güç merkezi olarak algılayabilir.

Güçlü okul kültürlerinde öğrenci, çevrede bulduklarından daha fazlasını okulda bulabilir.

2.Televizyona bağlı öğrenciden daha çok okula bağlı öğrencilerin oluşturduğu

bir okul kültürü;

Düşünmemiz gereken bir konu;

okul kültürünün

medya kültürü karşısında durumudur.

Eğitimin

temel müşterisi olan öğrenci için;

okul kültürünü

medya kültürüne karşı,

daha çekici hale getirmenin

yollarını aramalıyız.

Okul ve diğer eğitim hizmetleri

öğrenci açısından

çekici kılınmak zorundadır.

Çünkü;

okul öğrenci için vardır.

Okul bu hizmeti doğrudan doğruya

eğitime talepte bulunan öğrenciye sunmaktadır.

Okul – Veli işbirliği,

öğrenci başarısını

artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir

okul ortamının sağlanmasında

veli katılımının rolü büyüktür.

Veli katılımının öncelikli amacı;

okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak,

farklı düzeylerde katkı sağlamak,

okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine

katkıda bulunmaktır.

 

Okul kültürümüzü oluşturan

örgütsel bütünleşmeyi sağlamada sorumluluklarımız nelerdir?

 

Yerine getirebiliyor muyuz?

 

Çocuğumun her gün okula;

zamanında,

öğrenmeye hazır,

okulun kılık-kıyafet kurallarına

uygun bir şekilde gitmesine

yardımcı oluyor muyum?

Evde,

o gün okulda yaptıklarını paylaşarak

günün değerlendirmesini

çocuğumla birlikte yapıyor muyum?

Okul yönetiminin

okul aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini

kabul ediyor muyum?

Çocuğumun,

disiplin ve okul kurallarına uyması için gerekli önlemleri

alıyor muyum?

Çocuğumun

ruhsal ve fiziksel durumundaki

değişmeler hakkında

okulu zamanında

bilgilendiriyor muyum?

“Güçlükler,

başarıların değerini artıran süslerdir.

Önemli olan,

takım ruhuna sahip olmaktır.

Takımı çalıştıran değil,

takımla çalışan olmak gerekir”

Moliere

Okulun örgütsel kültürü:

Okul tarafından

yeterince

temsil edip etmediğinin göstergesidir.

“Nasıl bir insan tipi istiyoruz?” sorusunun cevabı

 

“Nasıl bir okul kültürü istiyoruz?” sorusunun cevabına bağlıdır.

“ Sağlıklı bir insan

sağlıklı bir kişilik yapısına bağlı olduğu gibi,

sağlıklı bir okul da

sağlıklı bir okul kültürüne bağlıdır.”

 

Etiketler :