Hasta Memnuniyeti Kadar Çalışan Memnuniyeti de Önemsenmeli

Hasta Memnuniyeti Kadar Çalışan Memnuniyeti de Önemsenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan bir süre önce görevi devralan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hasta Memnuniyeti Kadar Çalışan Memnuniyeti de Önemsenmeli 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'dan bir süre önce görevi devralan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanlarının bu başarıya ortak edilmediğini Bakan Müezzinoğlu'na ileten Genel Başkan Metin Memiş, çalışanların mali ve özlük hakları noktasındaki taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Bugün gelinen noktada hasta haklarının çalışan haklarından daha fazla önemsendiğini gördüklerini belirten Memiş, sağlıkta yaşanan dönüşümde başarının mimarları olan sağlık çalışanlarına hak ettikleri değerin verilmesi istedi. Memiş, son günlerde yeniden gündeme gelen Tam Gün Yasası ile ilgili Sağlık-Sen'in görüşleri aktarılırken, sağlık çalışanlarının sorun ve talepleri de dile getirildi.

SORUN VE TALEPLER RAPOR HALİNDE BAKAN MÜZEZZİNOĞLU'NA SUNULDU

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ziyarette, Tam Gün Yasası ile ilgili sendikanın görüşlerini dile getirerek, Döner Sermaye ve Performans Uygulamasındaki Adaletsizliklerin Giderilmesi, Mesai Saatleri Uygulamasının Yeniden Düzenlenmesi, Sağlık Çalışanlarına Tüm Branşlarda Lisans Hakkının Getirilmesi, Unvan Değişikliği Sınavının Yapılması, Görevde Yükselme Sınavının Yapılması, Nöbet Ücretlerinin Artırılması, Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanması, Atama-Nakil Yönetmeliğinin Yeniden Düzenlenmesi Konuları İle Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları konusundaki sorun ve taleplerini rapor halinde Bakan Müezzinoğlu'na sundu.

YENİ ÇIKAN DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ TEKRARDAN DÜZENLENMELİDİR

Sağlık çalışanlarının yeni çıkan ek ödeme yönetmeliğinden beklentilerinin çok fazla olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çıkan yönetmeliğin çalışanların bazı mali ve özlük haklarında geriye gidişe yol açacağını söyledi. Riskli birimlerde kısmi çalışmaların karşılıklarının verilmemesi, belli komisyonlar dışındaki komisyonlarda ek puanların kaldırılması gibi personeli olumsuz etkileyecek geriye gidişlerin bu yönetmelikte yer aldığını belirten Memiş ayrıca, kadro unvan katsayıları, tavan ek ödeme tutarları ve ek puanlardaki adaletsizliklerin bugünde devam ettiğini kaydetti. Memiş, hekim dışı sağlık çalışanı için beklenen iyileştirmeler yapılmadığından, yeni yönetmeliğin hayal kırıklığına sebebiyet verdiğini söyleyerek yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini gerektiğini ifade etti.

 MESAİ SAATLERİ 8 SAATE İNDİRİLMELİDİR

24 saat kesintisiz hizmet veren hastane çalışanlarının öğle arası hem kurum ve kuruluşdaki mekân yetersizliği hem de artan iş yoğunluğu nedeniyle 1 saat yemek ve istirahat molası veremediğinden dolayı fiili çalışma sürelerinin haftalık 45 saati bulduğunu belirten Genel Başkan Metin Memiş, genelgenin yürürlükten kaldırılarak kanunda öngörüldüğü gibi haftalık 40 saat çalışma süresinin fiili olarak da uygulanması gerektiğini söyledi.

DÖNER SERMAYE GELİRLERİ EMEKLİLİĞE YANSITILMALIDIR

2012 Toplu sözleşme masasında Sağlık-Sen olarak, ek ödemelerin her ayın 15'inde sabit olan tutarın garanti gelir olarak ödenmesini karara aldırmalarına karşın ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmadığını belirten Memiş, bu konunun sağlık çalışanları açısından önemli olduğunu kaydetti.

SAĞLIKTA ŞİDDET CAYDIRICI CEZALARLA ÖNLENMELİDİR

Memiş, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi konusundaki görüşlerini de aktardığı görüşmede, Hasta Hakları Merkezlerinin Sağlık İletişim Merkezlerine çevrilmesini istedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hızla artış gösterdiğini belirten Memiş, şiddeti önlemek amacıyla cezaların caydırıcı düzeye getirilmesini talep etti.

TÜM BRANŞLARDA LİSANS TAMAMLAMA HAKKI GETİRİLMELİDİR

Ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde lisans tamamlama hakkı verilmişken; 100 bin civarındaki ön lisans mezunu diğer sağlık çalışanlarının da lisans tamamlama hakkı beklediğini kaydeden Memiş, konuyla ilgili olarak gelen talep doğrultusunda bakanlık ve üniversite işbirliğiyle tüm alt yapı çalışmaları tamamlandığını ve konunun sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR

Unvan değişikliği sınavının en son 2009 yılında yapıldığını ve çok az sayıda kadro ilan edildiğini Bakan Müezzinoğlu'na aktaran, Memiş çok sayıda çalışanın işe başlamış olduğu mezuniyetinden sonra farklı üniversitelerden mezun olmasına rağmen, mezuniyetine uygun bir kadroya atanamadığını söyledi. Konuyu Kurum İdari Kurul toplantılarında gündeme getirdiklerini belirten Memiş, 2013 yılı içerisinde unvan değişikliği takviminin belirlenerek ilan edilmesinin sahada büyük bir memnuniyet yaratacağını ifade etti.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLANLAR ATANMALIDIR

1 Eylül 2012 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavına 6 bin GİH sınıfı çalışanının girdiğini ancak 2 bin çalışanın atanabildiğini belirten Memiş, görevde yükselme çerçeve yönetmeliğinin değiştirilerek mağdur edilen 2351 personelin VKHİ kadrolarına atanması gerektiğini ifade etti.

2013 yılı içerisinde 4 bin kişinin görevde yükselme sınavıyla VHKİ kadrosuna atanabilmesi için Maliye Bakanlığı'ndan gerekli kadronun ilan edilerek sınavın yapılması gerektiğini söyledi.

TAM GÜN YASASI

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na tam gün yasası ile ilgili görüşlerini de ifade eden Memiş, devlet ve üniversitelerde hekimlerin tam gün çalışmasından yana olduklarını belirterek, kamuda çalışan veya özeli tercih eden hekimlerin tam gün çalışmayı kabullenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ 5 KAT ARTMIŞTIR

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ağır iş yükü altında çalıştığını ve çalışanlar arasında tükenmişlik düzeyinin ciddi oranda yükseldiğini anlatan Memiş, "hekim-hekim dışı ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanların memnuniyetini esas alan düzenlemeler hayata geçmeli" dedi. Çalışanlarda memnuniyetsizliğe neden olan sorunların başında performans sistemindeki adaletsizliğin geldiğini belirten Memiş, döner sermaye dağılımındaki sorunlar nedeniyle çalışanlar arasında sosyal barışın kaybolduğunu kaydetti.

8 SAAT ÇALIŞMA KONUSUNDA AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Memiş, Bakan Müezzinoğlu'na, hastanelerde kesintisiz sağlık hizmeti sunan çalışanların 8 saat çalışma hakkına halen kavuşamadıklarını da belirterek, bu konuda acilen bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Memiş görüşmede ayrıca, çalışanların öncelikli beklentisi olan unvan değişikliği, lisans tamamlama hakkı, fiili hizmet zammı, nöbet ücretlerinin artırılması, atama nakil yönetmeliğindeki sorunların giderilmesi gibi talepleri sıraladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA PAYI VERİLMELİDİR

Yapmış oldukları "Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Araştırması"nda sağlık çalışanlarının tükenmişlik verileri Maslach kriterlerine göre polis ve askerlerin tükenmişlik düzeyleriyle çok yakın sonuçlar verdiğini ifade eden Genel Başkan Metin Memiş konuyu toplu sözleşme masasına ve Kamu Personeli Danışma Kurulu'na taşıdıklarını ve bunun toplantı tutanaklarına geçtiğini söyledi. Memiş, bu bağlamda sağlık çalışanlarının da polis ve askerler gibi fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiğini belirtti.

112 ÇALIŞANLARININ MEVCUT MESAİ SAATLERİ DEVAM ETMELİDİR

112 çalışanlarının 24 saatlik mesai süresinin yapılması planlanan değişiklikle değiştirilmeye çalışıldığını ancak 112 çalışanlarının bu değişikliğe karşı çıktığını belirten Memiş, çalışanların bu talebinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ATAMA - NAKİL YÖNETMELİĞİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Eş durumları atamalarında çok kısıtlayıcı, kati hükümler mevcuttur. Oysa ki; zaten mazeretin ortadan kalkması halinde kişinin, eski çalıştığı yere dönecek olması hükmü, eş durumu tayininin suiistimal edilmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle hazırlanacak olan atama-nakil yönetmeliğinde, eş durumu tayinleriyle ilgili kısıtlayıcı hükümler kaldırılmalıdır.

4/C, VEKİL EBE HEMŞİRE ve KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları, vekil ebe hemşireler ve 4/C kadrosunda çalışan personellerin kadroya geçirilmesi noktasında Kamu Personeli Danışma kurulunda gündeme getirdiklerini kaydeden Memiş, bu konu ile ilgili Bakan Müezzinoğlu'ndan da hassasiyet beklediklerini söyledi.

AİLE HEKİMLİĞİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞMELİDİR

Sözleşmeli Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı çalışanlarının her türlü ödemelerinin Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapıldığını dile getiren Memiş, ilgili yönetmelikte hakkaniyet ve eşitlik ilkelerinden uzak madde ve hükümlerin yer aldığını ve bu sebeple çalışanların mağduriyet yaşamalarına neden olunduğunu söyledi.

Bakanlığın, Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği ile ortaya çıkan mağduriyetleri giderme noktasında çalışmalar yapması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Metin Memiş, Sağlık-Sen olarak ilgili yönetmelikte bulunan söz konusu madde ve hükümlerin değiştirilmesi konusunda daha önce dava açtıklarını kaydederek, çalışanlar aleyhine olan bu madde ve hükümlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Bakan Müezzinoğlu, amaç ve hedeflerinin sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde devam etmesi ve çalışanların mağdur edilmemesi olduğunu belirterek, sağlık politikalarını paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda belirleyeceklerini söyledi. Bakanlık politikalarının bakanlık bünyesinde ve toplumda karşılık bulmasının kendileri için yegane başarı kriteri olduğunu ifade eden Bakan Müezzinoğlu, sağlık politikalarının yürütülmesinde ve çalışanların iş memnuniyetlerinin artırılmasında Sağlık-Sen'in öneri ve görüşlerini önemsediklerini kaydetti.

 

 

 

  

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.