İmtihan Dünyası -4

İmtihan Dünyası -4

İstenen sorudan başlamak, kopya çekmek ve birden fazla şık işaretlemek serbesttir.

Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz ama İD sorularının birden fazla doğru cevabı olabilir.

Dünya imtihanından kaçmayı başarabilenler İD’dan muaftırlar. Diğerleri arif olmak şartıyla, dünyanın en özgür ve katılımcı imtihanına dahil olabilirler. Düşmez kalkmaz bir Allah; onurca düşenlerden olmamak duasıyla İmtihan Dünyası’nda herkese başarılar…1-Asıl yoksulluk……………………..yoksunluğudur.

a)Para

b)Makam

c)Dost

d)Evlat

e)Onur2-Aşağıdakilerden hangisi saygıyı-şefkati hak etmez?

a)Sahipsiz yaşlılar

b)Kimsesiz yetimler

c)Aciz garipler

d)Boynu bükük yoksullar

e)Dilenci tabiatlı varsıllar3-Yeni peyda olmayan, dikkate alınası atalar sözü hangisidir?

a)Devlet malı deniz, yemeyen domuz

b)Yağma Hasan’ın böreği

c)Nerde beleş oraya yerleş

d)Miskinler tekkesinde ekmek belediyeden, kömür devletten

e)Aç koma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin4-Hangi bağımlılık tek başına olabilemez?

a)Sigara

b)İçki

c)Uyuşturucu

d)Bali

e)İane5-Sosyal devlet……………….teşvik edip özendirirse toplum ifsat olur.

a)dürüstlüğü

b)çalışkanlığı

c)Allah’tan korkup, kuldan utanmayı

d)veren el olmayı

e)asalaklığı6- Devletin en adaletsiz ve yıkıcı tasarrufu hangisidir?

a)Okuma yardımı

b)Sağlık yardımı

c)Gıda yardımı

d)Kömür yardımı

e)Piyangodan emeklilik7-Aslolan, tutabilen için balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir. Sizce bilabedel devlet yardımlarıyla bunu nasıl telif ederiz?

a)Ağaç bakımı ve dikimi ile irtibatlamak suretiyle

b)Sahil baraj, ormanda mıntıka temizliğinin bedeli sayarak

c)Hasta-aciz bakımı, ilk yardımın karşılığı olarak

d)Meslek, dil, beceri kursunun promosyonu yaparak

e)Kitap okumanın mükafatı görerek

Kaynak:Haber Kaynağı