İşsizlere Müjde! 3. Paket Geliyor

İşsizlere Müjde! 3. Paket Geliyor

Üçüncü paketin de kısa sürede yasalaşması bekleniyor. Pakete esas teşkil etmesi amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından aralık ve şubatta iki ulusal istihdam çalıştayı yapıldı.

Çalıştaylara İş Kur, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, KOSGEB, YÖK, TİSK, Hak-İş, DİSK, TESK, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, TOBB, TZOB, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere 29 kuruluş katıldı.

Çalıştayların ikincisine meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve üniversite öğretim üyeleri de katıldı.

İşsizliğin azaltılması için yapılacakların masaya yatırıldığı toplantılarda elde edilen öneriler üzerinde hükümet uzun süredir çalışıyor. Bu önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine ise haziran ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında son şekli verilecek.

Pakette yer alacak önlemler

2 puan olan işverenin işsizlik sigortası payı 1 puana indirilecek

Kayıt dışıyla mücadele için sendikalardan destek alınacak.

İstihdam açığı bulunan kamu kuruluşlarında yeni istihdamlara izin verilecek.

İşletmelere ekipman ihtiyacına yönelik mali destek sağlanacak

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için gereken prosedürler sadeleştirilecek.

İş kuran gençlerin sosyal sigorta primlerinde indirim sağlanacak.

Part time ve esnek çalışma biçimlerine imkân verilecek.

Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler teşvik edilecek.

Firmalara yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Başta hizmetler sektörü olmak üzere istihdam ağırlıklı sektörlere teşvik desteği sağlanacak.

Etiketler :