İşsizliğe Panzehir Olacak!

İşsizliğe Panzehir Olacak!

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Gedikli ve Başkan Yardımcısı Kınay, 900 bin kişiye iş sağlayacak bir proje hazırlayarak, Ulusal İstihdam Çalıştayı'na sundu.

Buna göre 90 bin firmaya 45 milyarlık destek sağlanacak. Bu firmalardan 30 bininin yeni kurulması öngörülüyor. Bu yolla 900 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Türkiye'nin en ilginç istihdam önerisi olarak öne çıkan proje çerçevesinde 90 bin firmaya kredi imkanı sağlanarak, 900 bin kişinin istihdam edilmesi öngörüldü. Projeye göre, 30 bin yeni firma kurulacak. Ayrıca, faaliyeti devam eden 60 bin firmaya da 'kapasite artırımı' şartı ile kredi sağlanacak. Yeni kurulacak bir firmaya, yatırım kredisi olarak 250 bin TL, işletme kredisi olarak da 250 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. Ancak hiçbir kredi, girişimcinin eline 'nakit' olarak sunulmayacak. Örneğin firma, yatırım için makine ve teçhizat alacak. Banka, bu parayı girişimcinin makineyi aldığı yere fatura karşılığı ödeyecek. Böylece kredi olanağının yatırım dışı amaçla kullanılmasının önü kesilmiş olacak.

İŞSİZLİĞE PANZEHİR OLACAK

Almanya'dan esinlenerek, Türkiye'deki ekonomik sistemle sentezlenen model, işsizliğe 'panzehir' etkisi yaratacak acil ve yapısal çözüm önerisi sunuyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'ndan Bülent Gedikli ve Hasan Fehmi Kınay, Türkiye'nin en önemli sorunu olan işsizliğe karşı geliştirdiği modeli, Ulusal İstihdam Çalıştayı'na da sundu.

İşte projenin ayrıntıları:

TOPLAMADA 90 bin firmaya 45 milyar TL kredi kullandırılacak. Bunun teminatı da Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak.

BU çerçevede 30 bin yeni firma kurulmasının önü açılacak. Faaliyeti devam eden 60 bin firmaya da 'Kapasite artırımı' şartı ile kredi olanağı tanınacak.

YENİ kurulacak firmalara, kuruluş döneminde yatırım kredisi olarak 250 bin TL, işletme kredisi olarak da 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL kredi verilecek.

FAALİYETİ devam eden 60 bin işletmeye de, mevcut üretim kapasitelerini artırmak üzere yaptıkları genişleme yatırımlarında kullanılmak üzere 500 bin TL'ye kadar kredi olanağı sağlanacak.

Kullandırılan kredinin faizini KOSGEB üstlenecek

FİRMALARA kullandırılacak tüm kredilerin faiz giderleri KOSGEB aracılığıyla ödenecek. KOSGEB, girişimci firmayı derecelendirecek. Bu firma, anlaşmalı bankaya gidecek. Girişimci, bankaya KOSGEB'den aldığı derecelendirmeyi ve istihdam taahhütnamesini gösterecek. Teminat, Kredi Garanti Fonu'ndan karşılanacak.

BANKA da yatırım ve işletme kredisini açacak.

BANKA, kredi verdiği firmaların yatırım ve istihdam bilgilerini aylık olarak izleyip, sonuçları Hazine'ye bildirecek.

FİRMALAR, yeni işe alacakları personeli de İş-Kur aracılığıyla temin edecek.

50 BİN TL tutarında her harcama, en az bir kişinin istihdamını gerektiriyor. Bu durumda toplamda 90 bin firmaya kullandırılacak 45 milyar TL, 900 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

Yatırım kredisi 36, işletme kredisi 18 ay vadeli

BU projenin en büyük yeniliği ise kredilerin yatırım yapan girişimciye verilmemesi. Bu yolla, kredi geri dönüşünün garantiye alınması ve kredinin amacı doğrultusunda kullanılması amaçlanıyor. Firma, kendisine verilen yatırım kredisini doğrudan kullanamayacak, mal ve hizmet faturasını ibraz edecek. Örneğin yatırım amacıyla hangi makine veya teçhizatı aldıysa onun faturasını gösterecek.

FİRMA, bankadan alacağı işletme kredisini de alacaklarını temlik etmek suretiyle kullanabilecek. Örneğin seramik üretimi yapan bir girişimci, ürettiği malı bayiine sattıysa, ondan aldığı vadeli aracı (çek-senet) bankaya temlik edecek. Karşılığında da işletme kredisi alacak. (Temlik: bir malı, bir kimseye mülk olarak vermek.)

BİR firmanın kuruluş döneminde faiz desteği, yatırım kredisi için yüzde 80, işletme kredisi faiz desteği yüzde 60 oranında olacak. 5 yaşını dolduran firmalarda ise tevsi yatırımda faiz desteği yüzde 80, işletme kredisi faiz desteği yüzde 20 olacak.

FİRMALARIN kullandığı yatırım kredilerinin vadesi 36 ay, işletme kredilerinin vadesi 18 ay olacak.

AKŞAM


Etiketler :