Baykal'ın işsizlik paketi çalıntı mı?

Baykal'ın işsizlik paketi çalıntı mı?

Baykal'ın işsizliği önlemek için 'öneri' yaptığını duyunca çok sevindim. Fakat inceleyince gördüm ki, kriz reçetesi diye sunulan maddeler yeni değil. Çözümlerin kaynağı meğer...

İbrahim Öztürk / Zaman


Baykal'ın işsizliği önlemek için 'öneri' yaptığını duyunca çok sevindim. Fakat inceleyince gördüm ki, kriz reçetesi diye sunulan maddeler yeni değil. Açıkçası Baykal'ın paketi AK Parti'den çalıntı. En iyisi Baykal'ın 'yedi emrini' birlikte okuyalım.

1- 'Harcama kalemlerinde önceliklerini değiştir.' Hangi öncelik? Yuvarlak ve ayaküstü edilmiş bir laf.

2- 'Kaynaklar altyapı yatırımlarında kullanılmalıdır. Bu, işsizlikle mücadele için temel ihtiyaçtır.' Zaten hükümetin yaptığı ve IMF ile büyük sermayenin içine sindiremediği tam da budur. Başta GAP olmak üzere bölgesel gelişme ve sosyal kalkınma projeleri için 2008-2012 döneminde 14,5 milyar TL ek finansman tahsis edildi. Konya Ovası sulama projesi dev adımlarla hayata geçiriliyor. Duble yollar, TOKİ, pozitif sonuçları ve çarpan etkisi yüksek projeler.

3- 'Otomotiv ve dayanıklı tüketim sektöründe 6 ay süre ile KDV'yi kaldır.' Bunu herkes söylüyor. Ancak zincirin en zayıf halkası otomotiv mi? İstihdamı Anadolu'da KOBİ'ler yapıyor. Hükümet oraya odaklanmış. Bütçe erozyonu ne olacak? 30 yıllık kamyonlarda zaten vergi cezaları kaldırıldı. Hurda indirimi uygulamasına ise çok fazla istismar yapıldığından artık sıcak bakılmıyor. Ancak beyaz eşyada KDV indirmek yerine, bu sosyal devlet harcamaları ile birleştirilerek doğrudan hak eden yoksula dağıtılıyor. Bu arada 'sosyal devlet' uygulamalarına 'dilencilik modeli' demek tam bir çifte standart. Ülkenin en zengin şehri İzmir'de süt dağıtınca 'soysal demokrat' oluyorsun, Siirt, Pervari, Hakkari'de kömür dağıtınca halkı 'dilenci' yapmış oluyorsun, öyle mi? Eh, 'emekçisi' Mustafa Özbek gibi cuntacı, ömür boyu sendikacı olan Baykal'a da bu yakışır.

4- 'Kur ve maliye politikasını makul ölçülerde gevşet. İhracatçının hareket alanını genişlet.' Yapılan ne peki! Zaten köküne kadar genişleyici maliye ve para politikası uygulanıyor. Birçok alanda vergiler seçici olarak düşürüldü, öncelikli alanlarda ve sektörlerde yapılacak yatırımlara vergisel teşvikler konuldu. TL'de son derece gerekli ve yeterli bir değer kaybı da yaşandı. Merkez Bankası dört ayda faizleri 5 puandan fazla indirdi. İhracatçı KOBİ'lere 1 milyar ihracat kredisi kullandırılmaya başlandı. Öncesinde de 1,6 milyar TL'lik bir 'cansuyu' kredisi kullandırıldı. Uyanık, yapılanı öneri haline getiriyor.

5- 'Bankacılık sisteminde tahsili gecikmiş kalemlerdeki artış bankaları kredi verme konusunda ciddi bir sıkıntıya sokmaktadır. Bunu aşmak için Kredi Garanti Fonu (KGF) oluşturulmalıdır.' Baykal gerçekten ekonomiden kopmuş. Bankalar tam 13,3 milyar TL net kâr açıkladı. Dünyada her yerde batıyorlar, sadece bizde kârlılar. Tahsili gecikmiş alacaklar da tüm kredilerde sadece yüzde 3,8. Avrupa'nın da gerisinde. Sermaye yeterlilikleri yüzde 18 ile zirvede. Yasal sınır yüzde 8. Krediyi geri çağırıp faizi bindirip ballı kârla yeniden veriyorlar. İstismar ve tefecilik yapıyorlar. Öte yandan KGF zaten devrede. Hem de hacim olarak 5'e katlanmış vaziyette. Ayrıca KOSGEB desteklerinde sadece yüzde 1, diğerlerinde ise yüzde 2 kaynak kullandırma komisyonu alıyor.

6- 'Hükümet prim, sigorta ve vergi yüklerini derhal 10 puan aşağı indirmelidir.' SGS'de işveren payı bir kalemde 5 puan yani yüzde 12 düşürüldü. Vergi Barışı ile vergiler yıllık yüzde 3 tecil faizi ile tam 18 takside bölündü. Bence hükümet krizde esas şu meşhur 'peşin vergi' zulmüne dur demeli.

7- 'İşsizlik Fonu'nu işsizlikle mücadelede kullan, eğitim programları yap.' Bravo, bunlar zaten yapılıyor. Bakınız İşkur'un meslek edindirme kursları... Üstelik maaşlı. Yeni ve orijinal tek bir öneri yok. Olabilecekler zaten fazlasıyla yapılıyor. Bir de habire 'vermekten' dem vuran Baykal, bunlar için kullanılacak kaynak paketini de açıklasa ya!

Kaynak:Haber Kaynağı