Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz." dedi.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun başkanlığında toplandı.

Kurulun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan üçüncü toplantısına bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ulusal kamu diplomasisi koordinasyon süreci çerçevesinde, 2019'dan itibaren işbirliği halinde yapılan çalışmalar, Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında gelinen nokta ile bundan sonraki süreç için öneri ve hedefler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuruluşundan itibaren, Türkiye'nin kamu diplomasisi alanındaki çalışmalarının İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü hatırlattı.

"Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz." diyen Altun, Türkiye'nin bu alandaki başarılarını daha da ileriye taşımak için en kritik unsurun, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bu işi yürütmek olduğunu vurguladı.

Altun, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin alametifarikalarından biri olan koordinasyon, bugün kamu diplomasisi alanında en güçlü şekilde hayata geçirdiğimiz unsurlardan birisidir. Bu başarıyı getiren çabaları için bütün kurumlarımıza ve onların değerli yöneticilerine, temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- İletişimin yüzyılı

Kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yaptığı "iletişim seferberliği" bağlamında değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı, iletişim yüzyılı olacaktır" düsturu etrafında bu çalışmaları derinleştirme gayretinde olduklarını kaydetti.

Altun, "iletişim yüzyılının" en önemli sacayaklarından birinin de kamu diplomasisi alanındaki çalışmalar olacağını düşündüklerini söyledi.

- "Odak nokta, Türkiye markasını güçlendirmek"

Kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin odak noktasını, "Türkiye markasını güçlendirmek" ilkesinin oluşturduğunun altını çizen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce ülkemizin itibarını daha da yükseltmek en önemli hedeflerimizden biridir. Milletimizin, devletimizin tez ve iddialarını uluslararası alanda her hal ve şartta tavizsiz şekilde savunmak aynı şekilde ana hedeflerimizden bir tanesidir. Kamu diplomasisi perspektifimizin bir diğer hedefi, devletimizin gücünü, kabiliyetlerini, imkanlarını dünyaya göstermek ve tanıtmaktır. Elbette bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin çekim merkezi konumunu daha da pekiştirmek, artırmaktır. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ticaretten spora, bilimden iletişime, birçok alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Pozitif iletişim kampanyalarından dezenformasyonla mücadeleye, uluslararası etkinliklerden stratejik aktörlerle ilişki ve işbirliği geliştirmeye kadar, geniş bir yelpazede çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Elbette bu çalışmalarda dış politikamızın ana unsuru olan hakikati, adaleti ve insanı merkeze alma yaklaşımını da esas alıyoruz."

- "Bölgesel ve küresel barış ve istikrara gerçekçi ve samimi katkılar sunuyoruz"

Türkiye'nin gerçek hikayesini kamu diplomasisinin en etkili araç ve yöntemlerinden faydalanarak dünya kamuoyuna doğru, etkin ve özgün şekilde anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunma vizyonunu da içeren dış politikamıza uygun bir şekilde kamu diplomasimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim kamu diplomasimiz, sadece ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumakla kalmıyor aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara gerçekçi ve samimi katkılar sunma amacını da hayata geçiriyor. Bugün Rusya ve Ukrayna krizinin oluştuğu ortamda Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın üstlendiği rolün ne denli stratejik bir rol olduğunu, ne denli küresel, barış ve istikrar adına hayati bir rol olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu doğrultuda biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada üstlendiği küresel liderlik bağlamında kamu diplomasisi yaklaşımımızdan sadece ülkemizin çıkarlarıyla değil aynı zamanda bölgemizin çıkarlarıyla ve küresel barış amacıyla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Esas itibarıyla da bizim kamu diplomasisi yaklaşımımız, bu yönüyle küresel, bölgesel barış ve istikrarı esas alması yönüyle kendine mahsus nitelikli bir özellik ortaya koymaktadır."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi

Altun, insani yardımdan diplomasiye, ekonomiden sağlığa, birçok alanda inşa ettikleri Türkiye modellerine, kamu diplomasisi alanında da yeni bir model ekleme gayretiyle katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisinin de kamu diplomasisi alanında, Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri olduğuna işaret eden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, gerek ikili ilişkilerde gerek bölgesel ve küresel konularda, lider diplomasisinin bütün imkanlarını kullanıyor, bunu birçok krizin çözümünde gördük." dedi.

Türkiye'nin, kamu diplomasisi alanında ortaya koyduğu performans ve gayretin, bu alanda yapılan istatistiklere de yansıdığını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Yumuşak Güç Endeksine göre ülkemiz 105 ülke arasında 2020 yılında 30. sıraya, 2021 yılında 27. sıraya ve 2022 yılında 22. sıraya yükseldi. İnanıyorum ki Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu olarak gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte bu gelişme, daha ileri seviyelere taşınacak."

- Kamu diplomasisi faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Altun, Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunun daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için Kamu Diplomasisi Koordinasyon Sistemi'ni (KADİS) oluşturduklarını ifade etti. Bu sistem dahilinde tüm paydaş kurum ve kuruluşların üst düzeyde temsil edildiği Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunu oluşturduklarını anlatan Altun, bu kurulu kamu diplomasisi faaliyetlerinin icrası noktasındaki en üst kurul olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin analizini yapabilmek için Proje Takip Sistemini (PTS) oluşturduklarını bildiren Altun, tüm paydaşların, bu sisteme kamu diplomasisi faaliyetlerini girmesinin ardından, PTS'ye girilen projelerin bütün olarak analizinin yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Atun, tüm paydaş kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla, "Cumhuriyet tarihinin ilk kamu diplomasisi politika belgesi" olma özelliğini taşıyan Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladıklarını belirtti.

6 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen ikinci Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla da Strateji Belgesi ve Eylem Planını yayımlayarak uygulama aşamasına geçtiklerini anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"Strateji Belgemiz ve Eylem Planımızda uygulanmaya başlanan projeler, faaliyetler, değerlendirme ve analizler, son derece hayati bir nitelik taşımaktadır. Bunların hayata geçirilmesi noktasında, daha etkin bir şekilde bunların izlenmesi noktasında da web tabanlı Kamu Diplomasisi İzleme Sistemini (KADİZ) oluşturduk. KADİZ'i, 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tüm paydaş kurumlarımızın kullanımına açtık. KADİZ'e bugüne kadar 59 kurumdan 274 moderatör, 405 kullanıcı olmak üzere 679 kayıt oluşturuldu. Dün itibarıyla toplam 2 bin 591 proje girişi yapıldı."

Altun, KADİZ'den elde edilen veriler ve hazırlanan raporların ulusal düzeyde kamu diplomasisi stratejisine yön verdiğini söyledi.

- "Kamu diplomasisi alanında ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız"

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun üçüncü toplantısıyla da hem bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin muhasebesini yapmayı hem de geleceğe dönük çalışmalara ilişkin istişare sürecini yürütmeyi amaçladıklarını söyleyen Altun, tüm paydaşlarla birlikte kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Altun, kamu diplomasisi alanında da ülkeyi hak ettiği yere ulaştıracaklarını vurguladı.

Gelecek yılın Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla Strateji Belgesinin rehberliğinde kamu diplomasisi faaliyetlerini ileriye taşımak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam ettireceklerine işaret eden Altun, "Tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerinin görünürlüklerinin artırılması ve iletişim stratejilerinin desteklenmesi, iletişim kampanyası desteğinin verilmesi noktasında işbirliğine açık olduğumuzu, bu noktada her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı Dönem Başkanlığını bu yıl Türkiye'nin iki yıl süreyle üstlendiğini, bu kapsamda da önemli kamu diplomasi faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Altun, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle kamu diplomasisi ve medya alanında çeşitli işbirlikleri de yaptıklarını hatırlatarak, bu kapsamda, bütün kurumların katkılarını talep ettiklerini belirtti.

Diğer taraftan, CİMER’i iletişim platformu olarak son derece önemli gördüklerini ve kurumsallaştırdıklarını aktaran Altun, CİMER’i uluslararasılaştırmak istediklerini, yurt dışındaki vatandaşların kullanımına bu platformu daha fazla sunmak istediklerini vurguladı.

Fahrettin Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun dördüncü toplantısını da 2023'ün ilk çeyreğinde yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Altun'un konuşmasının ardından, kurul üyeleri de söz alarak kamu diplomasisi alanda yaptıkları çalışmaları aktardı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.