Karar Kaale Alınmamalı

Karar Kaale Alınmamalı

'Yüksek Mahkeme, Anayasa değişikliğini esastan görüşmesi halinde kararı yok hükmündedir' diyen Raportör Can’a hukukçulardan destek geldi.

Emekli Başsavcı Reşat Petek: Anayasa Mahkemesi kararları tüm yasama ve yürütme makamlarını bağlar. Ancak görev alanına girmeyen fonksiyon gaspı ile karar veriyorsa bu karar TBMM’ni bağlamaz. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi yetkisi olmadığı bir alanda karar verebiliyor. Geçmişten günümüze örnekleri var. 1977 yılında Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 137. maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Böyle bir yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi ‘ilelebet TBMM kanun yapamaz’ dese buna da mı evet denilecek?

Anayasa’ya rağmen Anayasa değişikliğini esastan inceliyorsa İsrail devletinin açık sularda yardım gemilerine müdahalesi kadar gayri meşrudur. Anayasa ve kanunların yetki vermediği bir alanda bir kurum, anayasa da olmayan bir yetkiyi kullanmaya kalkıyorsa buna hukukta fonksiyon gaspı deniyor. Fonksiyon gaspı sonunda verilen kararlar da yok hükmündedir. TBMM bunları ilelebet uygulamak yerine tavır takınmalıdır. TC Anayasası’na TBMM sahip çıkmalıdır.

KENDİNİ İHLAL EDİYOR

Avukat Kezban Hatemi:
Osman Can’ın kimlik ve kişiliğini bütün Türkiye biliyor. Son yıllarda yetişmiş demokratik tavrını koyan sayılı hukukçulardan. Dediklerine aynen katılıyorum. Et kokarsa tuzlamak lazım tuz kokarsa ne yapacağız? Türkiye 12 Eylül askeri anayasası ile yönetiliyor. Bence Anayasa baştan sona yenilenmelidir. Ama kiminle konsensüs yapacaksınız? “Derin devlet”le mi konsensüs yapacağız? Biz zaten derin devletten kurtulmak için çaba harcıyoruz. Anayasa içindeki madde çok açık ve net, Anayasa Mahkemesi ancak şekli yönünden bakabilir. Anayasa Mahkemesi kendi kendini ihlal ediyor.

KARAR KAALE ALINMAMALI


DGM eski Savcısı Mete Göktürk:
Anayasa Mahkemesi Anayasa’da yapılan değişikliklerin Anayasa’ya uygun olmadığını araştıramaz diye Anayasa’nın 143. maddesi var. Sadece usul değişikliği bakımından bakar. Bu bakımdan Can’ın demek istediği de hukukidir. Yetkisi olmayan bir konuda Anayasa Mahkemesi karar verirse bunu yok saymak gerekir şeklinde bir görüş bildirmiş. Nasıl Anayasa Mahkemesi bir yasayı iptal ettiğinde TBMM, Hükümet buna uymak zorunda. Peki Anayasa Mahkemesi Anayasa’yı ihlal ederse ne olacak? Bu takdirde herhalde bunu kaale almamak gerekiyor.


Etiketler :