Kat mülkiyeti kanunu neler içeriyor

Kat mülkiyeti kanunu neler içeriyor

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi kolaylaştıran ve zamanında kat mülkiyetine geçmeyenlere para cezası verilmesini öngören tasarı, TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin sonunda tasarı kabul edilerek yasalaştı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kat irtifakından kat mülkiyetin geçişte ilave mali yük getirilmeyeceğini söyledi.

Yasaya göre kat irtifakı, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, kanundaki şartlar uyarınca kat mülkiyetine çevrilecek. Yasa, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Buna göre kat irtifakı tesis edilmeksizin, doğrudan kat mülkiyeti kurulmasında istenilen belgelerden noter tasdikli liste şartı kaldırılıyor. Bunun yerine kat, daire, iş bürosu numarası bilgilerinin bulunduğu listenin mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alması öngörülüyor. Kat mülkiyetine geçişte yapılardaki yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesinden de vazgeçiliyor.

Bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermesi gerekecek. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim planı istenmeyecek. Yapının tamamlanmasının ardından kat irtifakının, kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden yapılacak.

Kanun ile 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat irtifakından kat mülkiyetine geçmeyenlere bin TL idari para cezası verilmesini düzenleyen hükmün de kaldırılması öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi halinde kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek.


Etiketler :