'Kesin hesaplar gizleniyor'

'Kesin hesaplar gizleniyor'

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 Faaliyet Raporunu mercek altına aldı.

Kesin hesaplar gizleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyenin kesin hesaplarını kamuoyundan gizliyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 Faaliyet Raporunu mercek altına aldı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammet Kaynar Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 faaliyet raporunun şeffaf olmadığını belirti ve halkı aldatmaya yönelik olduğunu söyledi. Kaynar, “İBB 2009 Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununa ve “Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şekil ve içerik şartlarına uygun hazırlanmamıştır. Yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir kısım bilgilerin verilmemesi sonucu, saydamlık, hesap verebilirlik ilkelerine ters düşülmüştür” dedi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKÇİ DEĞİL
Büyükşehir Faaliyet Raporunda, 2009 Yılı Performans Programı’nda yer alan “Harcama Birimleri Performans Tablolarına” yer verilmediğini tespit ettiklerini ifade eden Kaynar,” İdare Performans Tablosu üzerinde birçok değişiklik yapıldıktan sonra, sonuçları hoşa gitmeyen performans göstergeleri kaldırılıp, hoşa gidenler eklendikten sonra, yer verilmiştir. idare Performans Tablosunda, idarenin Performansını ortaya koyacak performans göstergelerinde alan ortalaması %85’in altına düşemeyecek şekilde ayarlama yapılarak performans göstergelerine yer verilmiştir” şeklinde konuştu.

BORÇLAR 21,5 KAT ARTTI
2009 Yılı Performans Programında yer verilen Harcama Birimleri Performans Tablosunda takip edilebilecek 100’ü aşkın performans hedefi/stratejik adıma ilişkin faaliyet raporunda tek bir satır bilgi verilmediğini kaydeden Kaynar, şu bilgileri verdi:
“Faaliyet Raporunda, mevzuatın öngördüğü ölçüde yeterli saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleriyle paralel mali bilgilere yer verilmemiştir. Son 5 yılda İBB’nin borcu (iştirakler ve bağlı kuruluşlar hariç olmak üzere) 21,5 kat arttığı halde Faaliyet Raporunda bu hususa ilişkin bilgi bulunmamaktadır. iBB’nin borç stokunu ancak denetim komisyonu aracılığıyla elde edilen Bilanço’dan öğrenebiliyoruz.”

BİLGİLER GİZLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2009 Faaliyet Raporu’nu mercek altına alan Kaynar, bir çok bilginin kamuoyundan gizlendiğini tespit ettiklerini vurguladı. Kaynar, konuyla ilgili şu çarpıcı bilgileri verdi: “Faaliyet Raporunda hem kurumun borç bilgilerine hem de bağlı kuruluş (İSKİ, İETT vb.) ve iştiraklerin (İGDAŞ, İSPARK vb.) kurumların mali bilgilerine raporda zikredilen mevzuat gereği yer verilmesi gerekirken, bu bilgiler halkımızdan saklanmıştır. İBB Denetim Komisyonu Raporunda elde ettiğimiz bilgilere göre iBB’nin 2009 yılsonu itibariyle borcu İSKİ ve İETT dahil edildiğinde 8.992.070.918 TL’dir.
 iBB’nin mali tabloları incelendiğinde iBB’nin son üç yılda bütçesinin %25-35’i arasında borçlanma yaptığını ve önümüzdeki yıllarda da da bu borçlanma politikasının devam edeceğini görüyoruz. Rakamlar, mevcut yönetiminin uygulamaları sonucu iBB’nin çok büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldığını ve artık ne borçlarını, ne de yatırımlarını yönetemediğini göstermektedir.”

1994 ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ
Belediyenin faaliyetlerinin dikkatli incelendiğinde bugün gelinen noktanın 1994 yılı öncesi ile aynı olduğunu ileri süren Kaynar, “Belediye yönetimi, plansız ve kötü yönetiminin faturasını istanbul halkına ödetmekten, gelecek nesillerimizin kaynaklarına ipotek koymaktan vazgeçmelidir” dedi. Kaynar, Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin içine düştüğü mali krizin, varlıkların satışı ile değil, zihniyet değişimi ile aşılabileceğini kaydetti.

RAPORUN DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN

Saadet Partisi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 Faaliyet Raporu’nu mercek altına aldığı araştırmanın tamamı aşağıdaki linkte mevcuttur.

http://www.saadet-istanbul.org.tr/docs/dokuman/022218_yet2xkj77q_ibb-2009.pdf

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :