Mısırlıların en sevdiği ikinci milletiz

Mısırlıların en sevdiği ikinci milletiz

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (BİLGESAM) yaptığı araştırmaya göre, Mısırlıların en fazla sempati duyduğu ikinci milletin Türkler olduğu belirlendi.

BİLGESAM'ın hazırladığı “Mısır’da Türkiye ve Türk Algısı” raporu yayımlandı. BİLGESAM’ın dünyanın 11 farklı bölgesinde ve 51 ülkede Türk ve Türkiye algısının tespitine yönelik yaptığı araştırmaların Mısır halkı ile yapılan kısmı tamamlandı. 429 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket sonuçlarına göre, Mısırlılar arasında en yüksek sempatinin yüzde 87 ile Araplara, en yüksek ikinci sempati düzeyinin ise yüzde 81 ile Türklere olduğu görüldü. En düşük sempati düzeyinin ise yüzde 38 ile Ruslara ve yüzde 35 ile Amerikalılara karşı duyulduğu tespit edildi.

-MISIRLILARIN YÜZDE 75’İ “TÜRKİYE’DE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ’NÜN ÇOK İYİ” OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR-

Türkiye’deki insan hakları ve demokratikleşme düzeyinin Mısırlılarca algılanma şeklinin öğrenilmesi amacıyla sorulan, Türkiye’deki insan hakları, fikir özgürlüğü, farklı din, kültür ve kimliklere saygı ile demokratikleşme düzeyi konusundaki dört soruda da algısal değerler yüzde 71-76 düzeyinde olumlu ve oldukça yüksek oranda çıktı. Ankete katılanların yüzde 76’sı “Türkiye’de insan hakları çok iyidir” derken, yüzde 75’i de “Türkiye’de fikir özgürlüğü çok iyidir” dedi.

Türkiye’deki yaşam konusunda da Mısırlıların algıları dört soru ile ölçüldü. Mısırlıların yüzde 72.8’i “Türkiye modern bir ülke” derken, yüzde 72.2’si “Türkiye’de yaşam standardı ve can güvenliği çok iyidir” dedi. Ankete katılanların yüzde 66’sı ise Türkiye laik bir ülkedir dedi.

-MISIRLILARIN YÜZDE 77’SI “TÜRKLER MİSAFİRPERVERDİR” DEDİ

Ankette, Mısırlılara Türklerin kişisel özelliklerinin belirlenmesine yönelik 5’i olumsuz olmak üzere 16 soru soruldu. Sorulan sorulara verilen cevaplara göre, Mısırlıların yüzde 76.8’inin Türkleri misafirperver, yüzde 73.2’si çalışkan, yüzde 72.5’i çalışkan, yüzde 71.5’i muhafazakar, yüzde 70.2’si hoşgörülü, yüzde 69.6’sı dürüst, yüzde 69.2’si dindar ve yüzde 68.8’i ise akılcı olarak gördüklerini belirtti. Ankette sorulan olumsuz sorulara verilen cevaplarda ise oranlar düşük seviyelerde kaldı. Buna göre Mısırlıların yüzde 21.2’sinin Türkleri kaderci, yüzde 17.3’ünün ırkçı, yüzde 15.6’sının kaba, yüzde 13.2’sinin agresif ve yüzde 10.6’sının ise acımasız olarak gördükleri belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 63.2’si Türkiye’yi Müslüman ülkeler için bir model olarak görürken, yüzde 70.8’i ise Türkiye’nin Ortadoğu’da etkin bir role sahip olduğunu düşündüğü belirtti. Mısırlıların yüzde 75.5’i ise Türkiye’nin Ortadoğu’da daha etkin bir rol alması gerektiğini düşünüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :