MSB'nin önerisi ve YAŞ Mağdurları

MSB'nin önerisi ve YAŞ Mağdurları

MSB nin önerisi HSYK Mağdurları için getirilen çözüme benziyor. HSYK’nın yapısında değişiklik yapıldı. MSB, YAŞ ve AYİM’ in yapısında hiç bir değişiklik yapılmadı.

Bugün Gazetesindeki “YAŞ MAĞDURLARINI SEVİNDİRİCİ HABER İLE İLGİLİ; YAŞ mağdurlarının mağduriyetlerini gidermesi düşünülerek hazırlanan ve TBMM Milli Savunma Komisyonuna gönderilen kanun tasarısı ile ilgili olarak  Emekli Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ görüşlerini bizimle paylaştı.

Ancak hazırlanan bu taslak detayları belli olmamakla birlikte haberde çıkan hali ile yasalaşırsa mağduriyetleri önlemeyeceği gibi büyük sıkıntılara yol açacağını beyan ettiği görüşleri aşağıda değerli okuyucularımız ile paylaşıyoruz.

Ahmet TÜRKAN – HABERNAME

----

Emekli Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ -  ASDER ONURSAL BAŞKANI

GÖRÜŞLERİM:

MSB nin önerisi  HSYK Mağdurları için getirilen çözüme benziyor. HSYK’nın yapısında değişiklik yapıldı. MSB, YAŞ ve AYİM’ in yapısında hiç bir değişiklik yapılmadı.

Bu tasarı, Genelkurmayın, Mağdurlar için hazırladığı bir tuzaktır.

Bu şekli kabul edilemez, itirazlarımız var.

MSB ’lığı karargâhı, YAŞ’ dan farklı değildir. Baş vuruların, uydurma belgelerden dolayı, büyük bir kısmının reddedileceği ve AYİM yolu gösterileceği açık gibidir.

AYİM ’in yapısı ve askeri hakim bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler yapılmadan, bu mahkemeye yapılan başvurulardan adil sonuç almak mümkün değildir.

YAŞ ‘a getirilmeden, ancak YAŞ mağduru şartlarında üçlü kararname ile re’sen emekli edilenler var. Onların durumunu kapsamıyor.

Bu haliyle mağduriyetlerin katmerleneceği kanaatindeyim.

Bu tür çözüme cevabımız http://www.adnantanriverdi.com/index.php/siyaset-konulari/ic-siyaset/tbmm/280-ya-ve-ayme-alternatif-mgk-ve-sivil-dare-mahkemesi-olabilir-23-kasm-2010.html linkindedir.

Şimdi; “YAŞ MAĞDURLARI MSB KARARGAHININ VE AYİM ’İN İNSAFINA BIRAKILABİLİR Mİ? demeliyiz.

Mağdurların bizim tespit ettiğimiz haklarının verilmesi hususu idarenin takdirine bırakılmamalıdır. Çıkarılacak yasada, http://www.adnantanriverdi.com/index.php/askeri-konular/yuksek-askeri-sura-kararlari/yas-hukuku/283-asker-madurlara-haklar-verilmeli-06-ocak-2011.html linkinde belirtilen statüdekiler ve bu statüler için belirtilen haklar açıkça belirtilmelidir.

SONUÇ;

Teklif; adil bir yasa çıkarılmasına ön alma amaçlı,

Göstermelik,

Yasak Savucu,

Mağduriyetleri pekiştirici,

Mağdurların tamamına yakının Anayasa Mahkemesi ve AİHM önünde sıra sokacak,

BİR GENELKURMAY PROJESİDİR.

Teklifin tam metni temin edilmeli. Mahzurlar mutlaka dile getirilmelidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :