Ret kararı resmi gazetede

Ret kararı resmi gazetede

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ret kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliği için adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından yapılan seçimin yenilenmesi isteminin reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında YSK'nın, Yalova, Uşak ve İstanbul İl Seçim Kurullarından alınan ve maddi hataya dayanan hususlar ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Alp Arslan ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun itirazlarına ilişkin verdiği kararların Kurulun internet sitesinden yayımlandığı belirtildi.

 

Geçici seçim sonuçlarının bilgisayara aktarımı sırasında yapılan maddi giriş hatalarının düzeltildiği de kaydedildi.

 

YSK, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliği için adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından yapılan seçimde, tam kanunsuzluk hali görülmediğinden, seçimlerin yenilenmesi istemini reddetmişti.