Telefon dinleme yetkisi görüşülecek

Telefon dinleme yetkisi görüşülecek

Telefon dinleme yetkisini başbakanın yetkilendirileceği kişinin yapması görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren Kanun'un, "emniyet, MİT ve jandarma tarafından yapılan dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını" öngören hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 29 Ocak Perşembe günü esastan görüşecek.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT'e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 29 Ocak Perşembe günü yapacağı gündem toplantısında, davayı esastan karara bağlayacak.

İptali istenen hükümler

Kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na eklenen, "dinleme faaliyetlerinin denetiminin Başbakan'ın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını" öngören ibarenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor.

Kanun'un ayrıca, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde oluşturulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın "bir başkan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşacağı" ve "Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına" ilişkin kurallarının da iptali talep ediliyor.

Jandarma ve MİT tarafından dinlemelerin denetimi

10. Cumhurbaşkanı Sezer ayrıca dava dilekçesinde, Kanun ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na eklenen dinleme faaliyetlerinin denetiminin "Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını öngören" hüküm ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na eklenen, "dinleme faaliyetlerinin denetiminin, Başbakan'ın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasına" olanak tanıyan ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istedi.

CHP de aynı kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur