Torba yasadan çıkacak değişimler

Torba yasadan çıkacak değişimler

Toplam 224 maddelik torba tasarı maratonu sona erdi. Yeni yasa ile çalışma hayatı yeniden yazıldı, memurun cebine yıllık bin 700 lira ek gelir girdi, borçlar yeniden yapılandırıldı, doğum izni arttı

Bazı sendikalar ile muhalefet partilerinin tepki gösterdiği 'torba yasa', önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

Yaklaşık 2,5 aylık mesainin ardından Genel Kurul'dan geçen düzenleme, esnaftan çalışana, üniversite öğrencilerinden otomobil sahiplerine ve siyasetçilere kadar toplumun hemen her kesimini ilgilendiren önemli hükümler içeriyor.

9 bölüm ve 234 maddeden oluşan yasada, kamuoyunda vergi ve prim affı olarak da bilinen kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bölüm öne çıkıyor.

Buna göre 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler, SSK-Bağ-Kur prim borçları, idari para cezaları, elektrik ve su borçları ile trafik cezaları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeye, harç kredisi borcu olan üniversite mezunları da dahil edildi. Kamu alacakları, gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE (enflasyon) aylık değişim oranları esas alınacak yeniden hesaplanacak.

Borçlular, bunu ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeyebilecek. Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Borçluların, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvurması gerekiyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

KDV mükellefleri de 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2,5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1,5 oranına göre belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak beyan etmeleri halinde bu alanda vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

Daha önce bildirimde bulundukları halde, yurtdışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenler, sürenin bitiminden bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ülkeye getirmeleri veya açılacak bir hesaba transfer etmeleri halinde, 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatına tabi tutulmayacak.

120 LİRANIN ALTINDAKİ CEZALAR SİLİNDİ

Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları bu hükmün dışında tutulacak.

Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde sendikaların tepkisini çeken 'denkleştirme', 'evden ve uzaktan çalışma' ile 'deneme süresinin uzatılması' gibi maddeler tasarıdan çıkarıldı.

Türk-İş, itiraz ettikleri maddelerin geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Konfederasyondan yapılan açıklamada, "Türk-İş'in girişimleri sonucunda söz konusu üç maddenin geriye çekilmesi, çalışma yaşamımız açısından önemli bir kazanç olmuştur." denildi.

Son gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, 1.450 kadro ihdası yapıldı. Bakanlık bu kadroyu, yurtdışı işçi hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılıkları ile iş müfettişi ve yardımcılığı kadroları için kullanacak.

Trafik kazasında faturayı SGK ödeyecek

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarından hizmet alanların tedavi faturaları, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak.

Sıfır araç alanların trafik tescil belgeleri (ruhsat) de, ikinci el araçlarda olduğu gibi Emniyet tarafından posta ile gönderilecek. Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek.

Bu işlemler sırasında, usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 10 bin TL ceza verilecek. Yabancı plakalı araçların Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa zorunlu mali sorumluluk sigortasını ülkeye girerken yaptıracak.

Silikozis hastalarına maaş bağlanıyor

'Torba yasa' ile, kot taşlama atölyelerinde çalışırken ciğerleri tahrip eden silikozis hastalığına yakalanan işçilere malulen emekli olma hakkı tanındı. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak. Bu kişilerin 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor.

Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Öte yandan yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kartları askıya alınacak. Ancak işten ayrılması halinde yeşil kartlar tekrar aktif hale getirilecek.

Doğum sonrası bir yıl gece nöbeti yok

Kadın memurlara, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak.

Memura, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

Üniversiteden atılanlara dönüş imkânı

Yükseköğretim kurumlarında intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden ilişiği kesilenler, 5 ay içinde başvurmaları halinde gelecek yıl öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra, yatay geçişleri iptal edilenler de kapsam içinde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet'e bağlı eğitim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK'ün uygun gördüğü yerlere intibak ettirilecek.

Terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında olacak. Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak. Öngörülen sürede bitirememe nedeniyle üniversiteden atılma da kaldırıldı.

Fazla işçiler, diğer kurumlara gidecek

İl özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçiler Karayolları taşra teşkilatında, belediyelerin ihtiyaç fazlası işçiler ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet'in taşra teşkilatındaki sürekli işçi ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanacak.

Sağlık Bakanlığı'nda döner sermaye gelirlerinden, sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlar da yararlanabilecek. Sendika üyelerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.

Sözleşmeli personel, sendikaya üye olabilecek. Ancak grev yapamayacaklar. Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran 2011'den sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.

'Erbakan'ın cezasına af söz konusu değil'

Görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle, kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da yeniden yapılandırma kapsamına alan bir geçici madde yasaya eklendi.

Muhalefet, bu maddenin 12,5 milyon lira ödemeye mahkum edilen ve kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı da kapsayacağını öne sürdü. Ancak Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ise, "Bitmiş davalarla ilgili bir şey söz konusu değil." dedi.

'Torba yasa' ile artık siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için, siyasi faaliyetler kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :