"Turizm potansiyeli değerlendirilemiyor"

"Turizm potansiyeli değerlendirilemiyor"

Eğer değerlendirilebilirse bu bölgenin kurtuluşu olacak...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Suat Hacısalihoğlu, turizm sektörünün tam değerlendirilmesi halinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kurtuluşu olacağını söyledi.

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yapılan Doğu Karadeniz Turizm Master Planı 5. Toplantısı'nı değerlendiren Hacısalihoğlu, bölgenin turizm açısından zengin potansiyele sahip olmasına rağmen yeterince değerlendirilemediğini ve bunun sonucunda da sektördeki potansiyellerin istenilen düzeyde ticarileştirilemediğini vurguladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne kısa ve orta vadede sıcak para girişinin ancak turizm sektöründen sağlanabileceğini kaydeden Hacısalihoğlu, "Doğu Karadeniz Master Planı'nı şiddetle destekliyoruz. Çünkü bu ölçekte bir plana bölgenin acil ihtiyacı vardır. İçerdiği çok çeşitli ve zengin potansiyellerin bugüne kadar ticarileştirilememesi bölgenin turizm sektöründen sağladığı geliri yok denecek düzeyde kalmasına neden oldu. TTSO olarak yaptığımız çalışmalarda Doğu Karadeniz Bölgesi'ni komşu ülkelere açmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda ulaşım altyapısını geliştiren projelere önem verildi. Özel sektör olarak Trabzon- Sochi ve Trabzon- Tiflis arasında uçak seferlerinin bu ay itibarıyla başlatılması bölge turizmine katkı verecektir" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Turizm Master Planı çerçevesinde sunulan hedeflere ulaşmada özel sektörün performansının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, "Gerek mevcut tesislerin iyileştirilmesi, standartlarının yükseltilmesi ve yeni tesis ihtiyaçlarının karşılanması için yatırım söz konusudur. Önümüzdeki dönemde bu tür çalışmaların hayatiyet bulması açısından odamızca çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.