Türkiye ilk 10'a girdi

Türkiye ilk 10'a girdi

Her geçen gün daha çok önem kazanan sağlık turizminde Türkiye, turizm gelirleri açısından dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Turizmi 2010 Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri'' başlıklı kitapta yer alan bilgilere göre, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaştırması (2009) çalışmasında, fiyatlanan hemen hemen tüm medikal operasyonlarda, Türkiye en cazip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'de ortalama 7 bin 500 dolar olarak tespit edilen kalp kapakçığı yenileme ameliyatı ABD'de 160 bin dolar olarak dikkat çekiyor. Türkiye, fiyat avantajının yanı sıra kalite ve hizmet standardı JCI onaylı 39 akredite hastanesiyle de önem kazanıyor.

Türkiye'de devlet ve özel hastanelerin sayısının son yıllarda hızla arttığı belirtilen raporda, 2007'de 1 milyon 276 olan toplam hastane sayısının, 2013 yılı sonunda 1 milyon 418'e ulaşmasının öngörüldüğü vurgulanıyor.

Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri ve kitabın editörü Bekir Metin tarafından hazırlanan ve yayımlanan ''Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Turizmi 2010 Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri'' kitabında son yıllarda turizm içinde ''sağlık'' alanın da önemli bir yer tutmaya başladığı belirtiliyor.

Rapor, Türkiye ve dünyada sağlık-turizm ilişkisinin insanların sağlığına katkı ve tedavi boyutunu vurgulayan tıbbi turizm ile termal turizm, spa-wellness (sudan gelen sağlık), yaşlı ve engelli turizmini ele alıyor.

Sağlığın, insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve temel ihtiyacı olduğu ifade edilen raporda, birey sağlığının korunmasında, tıbbi koruyucu, tedavi edici hizmetlerin daha fazla önem kazandığı, refah düzeyinin gelişmesiyle birlikte bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik, termal etkinlikler ve spa-wellness hizmetlerine olan taleplerinin artığı vurgulanıyor.

Türkiye'de kamu sağlık hizmetleri yanı sıra son yıllarda özel sektör sağlık hizmetlerinin de hızla gelişmeye başladığı, Avrupa standartlarında hizmet üretilerek, sağlık sistemine entegre olduğu belirtiliyor. Türkiye, sahip olduğu sağlık tesisi, yetişmiş insan gücü, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor.


-TÜRKİYE İLK 10'DA-

''Türkiye'nin turizm gelirleri açısından dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığı'' ve sağlık turizminin belirginleşmesi ve geliştirilmesi yoluyla daha üst sıralara çıkılmasının mümkün olduğu vurgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı stratejik planlarda yer alan politikalar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın sağlık turizmini destekleme çabaları sonucunda, sağlık turizminin geliştirilmesi için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü ve ilgili kamu kuruluşlarının, sektörün ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızla yeni kararlar alması, yerli ve yabancı yatırımcıların ülke tercihlerini etkileyeceği ifade ediliyor.

Gelişmiş ülkelerin, uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak, kaliteli ve daha kısa zamanda hizmet almak, kronik hastaların, yaşlıların veya engellilerin başka yerlere giderek tedavi olmak istemeleri, tedavinin yanı sıra gezme ve kültürel ziyaretlerde bulunma arzusu ve sağlık hizmet maliyetini düşürme gibi nedenlerle, sağlık hizmetlerini başka ülkelerden satın alma yolunu tercih ettiği ifade ediliyor. Komşu ülkelerle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşları ise ileri sağlık teknolojilerine ulaşmak, kaliteli sağlık hizmeti almak amacıyla yurt dışına çıkmayı tercih ediyor.

Türkiye'nin coğrafi yapısı, doğal ve tarihi zenginlikleri, iklimi, mevcut turizm ve sağlık altyapısı ile özel sektörün bu alanda başarılı çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizmi için şartların uygun olduğu vurgulanıyor.

AA