Vatan'dan fotoğraf hilesi

Vatan'dan fotoğraf hilesi

Büyükşehir Belediyesi, basına dağıttığı orjinal fotoğraflarla Vatan Gazetesi'nin iki gündür manşetten duyurduğu haberde fotoğraf hilesi yaptığını ortaya çıkardı.


Vatan Gazetesi'nin 'Başkan bu ne iş' manşetiyle 'Boğaza sıfır muhallebici yapılıyor' haberine Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. Rumeli Hisarı'nda 2008 yılına kadar çay bahçesi olarak hizmet veren bir yere yeni bir inşaat yapıldığı iddiasını ortaya atan CHP'nin İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, “Kadir Topbaş, 45 metrekarelik bir yeri 150 metrekarelik bir yapıya dönüştürdü” açıklaması yapmıştı. Vatan gazetesinde iki gündür yer alan Sarıyer Rumelihisar'ndaki inşaatla ilgili resimlerin fotoğraf hilesi olduğu belirtildi;

TEK KATLIYMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR

Bu iddiaları iki gündür manşetten veren Vatan Gazetesi'ne ve Çetin Soysal'a Büyükşehir Belediyesi'nden fotoğraflarla yalanlama geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Sarıyer Rumelihisarı’ndaki ruhsatlı onarım çalışması ile ilgili olarak Vatan Gazetesi’nde iki gündür gerçek dışı haberlere yer verilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna duyurulması gereği doğmuştur.

Öncelikle şu hususları bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz:

Sarıyer-Rumelihisarı’ndaki 71 ada 2 nolu parseldeki bina, tapuda ‘kargir dükkan ve kargir ev’ vasfında olduğu belirtilmektedir. 1953 yılında ‘gazino’ olarak yapıldığı Özel İdare kaydında yer almaktadır. 1957-59 tarihli belgelerde gazinonun adı ‘monako’ olarak yer almaktadır. Parselin tamamında eski yapının kalıntıları mevcuttur. O tarihlerdeki Boğaziçi silueti araştırılırsa yapının unsurları görülecektir.1957 öncesi bir yapı olduğu için güçlendirme ve onarım yapılabilmektedir.

Bahsi geçen gazete biri eski, diğeri yeni olmak üzere iki ayrı fotoğrafa yer vererek, yasal onarımın, kaçak bir inşai faaliyet olduğunu iddia etmektedir. Gazete, eski halini gösteren fotoğrafı, binanın ikinci katından itibaren kontura alarak sayfalarına yerleştirmekte ve okuyucuda tek katlı bina intibaı uyandırmaya çalışmaktadır. Yeni hali olarak da, fotoğrafı parselin tamamını cepheden kontura alarak, binanın iki katlı orijinal halini okuyucuya sunmaktadır. Gazetenin basitçe bir fotoğraf hilesine yöneldiği aşağıda gösterilmektedir.

Daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında mülk sahiplerinden Emine Kocadağ adına düzenlenen onarım ruhsatı ile bu işlemin yapıldığını belirtmiştik. Bu açıklamamız aynı gazete tarafından sahipleri gizlenmiş iması ile çarptırılmıştır.Maliklerden Emine Kocadağ’ın müracaatı üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından ‘onarım ruhsatı’ düzenlenmiştir. Yapı iskânlıdır. Yapılan çalışma ‘onarım izni’ kapsamında, çelik yapı olan çardağın taşıyıcı çeliklerinin tamir ve bakımını kapsamaktadır. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yaptığı tetkiklerde, yapıda ruhsata aykırı bir işlem tespit edilmemiştir. Kontur ve gabarisinde herhangi bir büyümenin olmadığı görülmüştür. Yapının önünde yol, arkasında istinat duvarı bulunduğundan, herhangi bir büyüme ve genişlemeye müsait değildir. Bitişik nizam olduğundan yanlara da büyümenin imkânı yoktur. Dolayısı ile iddia edildiği gibi yeni bir inşaat yapılması söz konusu değildir. Kıyak’, ‘kayırma ve ‘iltimas’ yoktur. Yakıştırmalar yersizdir. Konunun hileli fotoğraf oyunları ile saptırılması basın etiği ile bağdaşmaktadır.

Ruhsata bağlı yapılan onarım çalışmasının yansıra, istenilmesi halinde Kurul Kararı alınmak kaydı ile güçlendirme ruhsatı da düzenlenebileceğini bir kez daha hatırlatırız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Basın Danışmanlığı


Kaynak:Haber Kaynağı