Yahudi gençler askerlikten kaçıyor

Yahudi gençler askerlikten kaçıyor

Askerlikten kaçma oranının yükseldiğini belirten İşgal Ordusu, Gençlerin Askere Gitme İsteksizliğinden Rahatsız

Filistin Enformasyon Merkezi
İşgal ordusunun yayınladığı raporda, Yahudi gençlerin askerlik yapma isteklerinin gittikçe azaldığına dikkat çekilerek, askerlikten kaçma olaylarının artış gösterdiği ve bunun da büyük bir tehlike arz ettiği belirtildi.

Raporda zorunlu askerlik hizmetinden kaçanların büyük çoğunluğunu genç kızların oluşturduğu ifade edilerek, 1991 yılında Yahudi genç kızların %33’ü dini gerekçelerle askere gitmek istemezken, 2008 yılında bu oranın %44’ü bulduğu belirtildi. Siyonist çete devletinde dini nedenlerden ötürü genç kızlar askerlikten muaf tutulabiliyor. Genç kızların bu isteklerini Siyonist din âlimlerine götürmeleri ve onların da bu isteği kabul etmesi halinde askerlikten muaf tutuluyorlar.

İşgal ordusunun raporunda ayrıca, kızların %34.6’sının dini nedenlerden dolayı askerlikten kaçtığı ve bu oranın çok yüksek olduğu belirtilerek, kızlar arasında dindarlığın %26 civarında olduğu, geri kalan %8’inin ise yalan söylediği kaydedildi.

Kızların bu şekilde askerlikten kaçmaları üzerine soruşturma başlatan işgal ordusu, soruşturma neticesinde bu kızlardan bazılarının din ile hiçbir ilişkilerinin olmadığını ve laik bir hayat yaşadıklarını tespit etti. Olayı gazete sayfalarına taşıyan Siyonist basın, bu kızlardan birinin manken olduğunu yazdı.

Durum erkekler arasında da çok farklı değil. 1991 yılında yaşı geldiği halde zorunlu askerlik görevine gitmeyen genç sayısı %18 iken bu oran 2008 yılında %26’ya ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.