Hz. Ali'nin işareti, Obama mucizesi, Mehdi'nin gelişi!

Dünkü yazımın başlığı “Böyle bir mucize gerçek olabilir mi” şeklindeydi. “Obama mucizesi”nden söz etmiştim. Bir yanılsamadan, onun bir “kurtarıcı” gibi sunulmasından…

Oysa gerçekten de onu “kıyamet habercisi”, “kurtarıcı”, “mehdinin gelişi”nin işareti olarak görenler varmış! Ben başka türlü bir mucize anlayışını eleştirmiştim ama daha beteri varmış. Ona ilahi misyon yükleyenler bile varmış. Şaşırdım, şok oldum!.. Ciddiye alınır mı bu düşünce? Elbette hayır. Ama bu çarpık düşünce hakkında bir şey yazmak gerekirdi.

Ben Obama'nın; ABD'nin dünya genelindeki yerlerde sürünen imajını düzelteceği, ekonomiyi çöküşten kurtarıp eski günlerine döndüreceği, siyasi nüfuzunu güçlendireceği, adaletsizlikleri gidereceği, işgallere ve savaşlara son ereceği, talan zihniyetinden vazgeçeceği, yeryüzünün kaynaklarına el koyma açgözlülüğünü son erdireceği gibi hezeyanları ortaya atanların, onu tek umut olarak sunanların nasıl hataya düştüklerini, nasıl bu yanlış kanaatleri insanların zihinlerine yerleştirdiklerini sorgularken, tam tersinden bir hayranlık da söz konusuymuş!

Forbes dergisinde Amer Taheri imzasıyla 26 Ekim'de yayınlanan yazıda; bazı İranlıların Obama'yı gerçekten kurtarıcı gibi gördükleri, Mehdi'nin gelişinin işareti kabul ettikleri, Kıyametin habercisi olduğunu düşündükleri öne sürülüyor. Haber şöyle:

“Barack Obama, Şii Müslümanların dünyayı fethetmek için bekledikleri Kayıp İmam'ın habercisi 'Vaat edilen Savaşçı' mı? Bu soru, geçtiğimiz aydan bu yana İran'da, rejim yanlısı bir web sitesinin 17. yüzyıla ait “Bahr ul-Enver” (Işık Okyanusu) adlı eserden bir hadisi nakletmesiyle gündeme geldi. İnanışa göre, İmam Ali Bin Ebu Talib, zamanın sonunda, kıyamet yaklaştığında ve kurtarıcı Mehdi'nin dönüşünden hemen önce, 'uzun boylu, siyah bir adam' Batı'da iktidarı ele geçirecek. Dünyanın en büyük ordusunu yönetecek. Batı'nın bu yeni yönetici Üçüncü İmam Hüseyin Bin Ali'den işaretler taşıyacak.”

İşte o büyük kurtarıcı Barack Obama oluyor! Hem Amerika'yı kurtaracak, hem dünyayı yönetecek, hem dünyanın en büyük ordusunu komuta edecek, hem kıyamet habercisi olacak, hem Mehdi'nin gelişine işaret edecek! Hem ekonomiyi kurtaracak hem yeryüzünü cennete çevirecek.

Bazılarına göre insanlığın kurtarıcısı Mehdi'nin gelişinin işaretini verecek bazılarına göre ise Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşünü hazırlayacak. Öyleyse bazılarına göre de Armageddon Savaşı'nın habercisi olmasın! Hani o, neoconların dünyayı hazırladıkları Kıyamet Savaşı'nın habercisi. Onların yapamadığını Obama yapmasın!

Nasıl olsa babası Müslüman. Nasıl olsa ilk adı Hüseyin. Nasıl olsa adı Burak. Nasıl olsa Müslüman bir ülkede doğdu. Nasıl olsa siyah kölelerin neslinden. Nasıl olsa horlanan bir kişi. Nasıl olsa dünyanın en büyük ülkesinin başına geçiyor. Bu başlı başına mucize!

Bunlara bir de Mehdi'nin gelişini, Kıyametin haberini ekleyelim. Bir de Batı'nın ve dünyanın lider ülkesini bir Müslüman'ın yönettiğini ekleyelim. Bir de son yıllarda benzer inanışların etkisini alabildiğine artırdığını ekleyelim.

Mucizeler çağı isteniyor. Hiçbir şey yapılmadan, yorulmadan, mücadele etmeden, zorluklarla boğuşmadan bir el gelip her şeyi düzeltsin. Bizler de miskinler gibi bekleyelim. Bu düşünce biçimi Müslümanların yüzyıllarını yok etti. Bugünkü acınası hale zemin hazırladı.

Benzer bir düşünce dünyayı bu hale sokan neoconlarda yok mu? Onlar da kıyameti beklemiyor mu? Onlar da Hz. İsa'nın dönüşü hızlandırmak için bu çirkinlikleri sergilemiyor mu?

İsa'yı beklemek, Mehdi'yi beklemek, ilahi adalet, mucizeler ayrı konu. Hz. Ali'yi Nostradamus'a dönüştürmek apayrı. Böyle düşüncelerle kitlelerin zihinlerini rehin almak da öyle.

Peki ya Obama, Bush yönetiminden daha şahin kesilirse ne yapacaksınız? Oturup Mehdi bekleriz! Ne acı!

Benim “mucize” bekleyenlerin sözüm şuydu. “Bu kolay bir seçim olmayacak. Bu, basit bir kriz değil. Bu, bir seçimle üstesinden gelinebilecek bir durum da değil. Krizi küçümsemek büyük bir hataydı. Obama'nın çözeceğine inanmak ikinci büyük hata olacak. Gerçekle yüzleşmek istemeyenler, böyle küçük istasyonlarda oyalanıp duruyor. Hem kendilerini hem de milyonlarca insanı kandırıyor!”

“Amerika sonrası dünya”ya hazırlanmak varken, zihinleri diri tutmak varken, gerçeklerle yüzleşmek varken, “Obama'ya ilahi misyon yüklemek” ne acınası durum! Oldu olacak Obama'yı mehdi ilan edin, ya da kıyamet öncesi “Batı'dan doğacak güneş” olarak kabul edin de hep birlikte kurtulalım!

Önceki ve Sonraki Yazılar