İYİ BİR İDARECİ NASIL OLMALI?

Naim ÖZGÜNER 13 Ağustos 2015

Zorba ve tahakkümlü olmamalı

Başkalarını küçümsememeli kendini büyük görmemeli

Tahkir ve tezyif edici küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalı

Toplayıcı bütünleştirici birleştirici olmalı

Bilgili azimli kararlı olmalı

Adaletli ve doğru olmalı merhametli olmalı

Riyakar ve gösteriş meraklısı olmamalı

Her şeyi ben bilirim hep ben bilirim olmamalı

İstişareye ve dayanışma ruhuna önem vermeli, mesai arkadaşlarıyla bilgi paylaşımı yapmalı

Verdiği söze sahip ve sadık çıkmalı

Personelin zihin, fikir ve kabiliyeti nispetinde önünü açmalı ve desteklemeli

Başarılı olan personeli motivasyon amaçlı mükafatlandırmalı

Çalıştırdığı ve idareciliğini yaptığı personele söz ve düşünce ifade özgürlüğünü tanımalı

Muhatabını iyi dinlemeli anlamalı anlamaya çalışmalı ve doğru karar vermeli

Görev taksiminde bilgi tecrübe ve kabiliyeti esas almalı

Karar vermeden önce çok iyi düşünmeli hissi hareket etmemeli

Şahsi ihtiraslarına ve menfaatlerine mağlup olmamalı

Kitap okuyan araştıran mütefekkir düşünen insan olmalı

Napolyonun başarılı olamamasını, İskender’in ve Fatihin çok başarılar elde etmesinin hikmetlerini bilmeli; İskender’in arkasında bir Eflatun ve Aristo’nun olduğunu, Fatihin arkasında bir Ak-Şemsettin bir Hac-ı Bayram-ı Veli olduğunu bilmeli

Personeline tepeden bakan değil hizmet eden olmalı

Çalışanlarının ve personelinin emek ve gayretlerini görmezden gelmemil

İareci kurumuna hakim olmalı halkla ve Hak’ la ilişkileri üst düzeyde olmalı

Kusursuz eleman olmayacağını bilmeli tenkit ederse kendini savunacağını bilmeli

Her idarecinin bir üst idarecisi olduğunu bilmeli her idarecinin bir üst idareciye göre iyi bir eleman olamayacağını bilmeli

Geni bilgi ve kabiliyetli olmalı olgun ve tutarlı olmalı anlayışlı olmalı

Hayal dünyası geniş olmalı ama hayallere dalmamalı ve hayali şeylerle fazla meşgul olmamalı

İnsanları iyi değerlendirmeli öğretici olmalı

Haksız durumlar olduğunda bir üst idareciye karşı kendi personelini savunabilmeli

İyi bir idareci verdiği kararlar arkasında durabilmeli ilişkileri sağlam olmalı vereceği kararlarda asla tereddüt etmemeli, devamlı merhameti adaletinden bir adım önde tutmalıdır.

e-mail:naimozguner81@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                     

Önceki ve Sonraki Yazılar