Ufuk ÇOKSÜRER

Ufuk ÇOKSÜRER

KEMÂLİZM, BiR KOKUŞMUŞLUKTUR!

Kemâlizm, seküler bir cinnet, profan bir engizisyondur; partikülar bir rahimde ulusalcılık spermiyle, emperyalizm yumurtalarının döllenmesi sonucu zuhur etmiş özürlü bir zigottur!

 

Monşerlerle kadeh tokuştururken Aristo'nun Mimesis'inden, Antikite'den, Montaigne'den, Helenizma’dan, romaneskten, Madonna tasvirinden çakıyormuş gibi yapıp "Efenim, tespitinize bayıldım" demektir!

 

"Laissez faire, laissez passer" telkinini duyunca ilk iş, ekmeğini yapamayan ülkeye, bira fabrikası açmaktır!

 

Kemâlizm, 90'lık yola tümsek koymaktır; ilk durağı ile son durağı aynı olan fasit bir otobüs hattıdır; dönme dolaptır!

 

Kemâlizm, şenaat ve denaet kitabının şirazesidir; "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" masalının dibacesidir; popülizma manzûmesidir; demokratikleşememe sergüzeştidir!

 

Kemâlizm, fetişizmdir; Türkiye'nin en büyük tarikatıdır; sirendir, saygı duruşudur; Frederic Chopin'in Sibemol Minör Piyano Sonatı'dır; senede 10 Kasım'da bir kez yapılan 9'u 5 geçe ibadetini bir, iki, üç tıp oynayarak yapmaktır; dört karışlık çocukları taştan yapılı başın huzuruna getirip soğuktan titreme ızdırabını Tanrıya kurban etme seremonisidir; post modern bir paganizmdir Kemâlizm!

 

Kemâlizm, Modus Vivendi'si olmayan bir inat, sui generis bir kibirdir; "vae victis"tir; taksonomi hiyerarşisini din kıstası üzerinden yapmaktır!

 

Müstebitliktir; yemeğe içinden "Bismillah" çekip başlayan askere, dışından "Tanrımıza hamdolsun" dedirtmektir!

 

Kemâlizm, bir saç stilidir; logosu yakışıklı imzalı bir arabadır; Damal Dağı'nda oynanan bir gölge oyunudur!

 

Gırnata meydanlarında bir günde 80.000 cild kitap yakan Kardinal Aksiminis'in öfkesidir!

Gövdesiyle orantısız kalın ve kocaman bir "jakoben" kafadır Kemâlizm!

 

Dersim Katliamı'dır, Kürt Sorunu'dur, “Ne Mutlu Türküm Diyene” travmasıdır; kültürel bir jenosittir!

 

Kemâlizm, apolitikliktir; apokaliptikliktir, apokrifalliktir; apolet üzerinden apoloji(savunma) yapmaktır; gerekirse erkek güzeli Apo'yla aynı yatağa girmektir!

 

Kemâlizm, kommensalizmdir!

Kem alât ile kemâlat yapmaya kalkışmaktır!

Kemâlizm, Medusa'nın lânetine uğrayıp taş olmaktır!

Mankurtlaşmaktır Kemâlizm; 70 kavimden mürekkep bir milleti çarpanlarına ayırmaktır!

 

Cumhurla bir türlü geçinemeyen cumhuriyetin müessisidir. Cumhuriyet deyip, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatmaktır!

 

Kemâlizm, İttihat Terâkki'dir; Kel Aliço'dur; İstiklâl Mahkemeleri'dir; Cellat Kara Ali'dir; Ali Şükrü Bey'dir; İskilipli Âtıf Hoca'dır; "Siz hele bir asın, biz mahkeme kararını sonra çıkartırız"dır!

 

Kemâlizm, zıtlıklarla kâim ucubelerle lebâleb bir heyûlâdır; lâikliği lâ-dinîlik(dinsizlik) anlamaktır!

 

Konvansiyenel silâhlarla "convivencia"yı delik deşik etmektir!

 

Kemâlizm, otokrasidir; kahramanını milletine karşı koruyan 5186 no’lu kanundur; kafatasçılıktır; o işi bile beceremeyip Mimar Sinan'ın kafatasını kaybetmektir!

 

Kemâlizm, Dizbağı nişanıdır, Filistin Cephesi'dir; Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pespâyeliğidir; altı olan imanın şartını, altı oka tahvil ettirmektir!

 

Rakıdır, leblebidir, sarhoş kusmuğudur; Avogadro sayısı kadar meydan, cadde, köprü adıdır; zincirleme beceriksizlik tamlamasıdır; "Türk, öğün, çalış, güven" emir kipidir!

 

Bir tenâkuz, bir ambivilans, bir türbülanstır; şayân-ı teessüf bir zıddiyettir Kemâlizm!

 

Kamuflajdır; silâhtır; Milli Birlik Komitesi'dir; 27 Mayıs'tır; 12 Mart'tır; 28 Şubat'tır; Fadime Şahin'dir; "Kahrolsun Şeriat"tir Kemâlizm!

 

Mevki ve pâye karşılığı vatan toprağı vermektir!

 

Yed-i beyzâ mucizesine göz kırpmaktır Kemâlizm, halaskâr-ı kebir ile şarapnel parçası arasına giren köstekli bir saattir!

 

"Türk’e bir hayır gelmez, Arap Felsefesinden' Gazi bize bir din ver, Türk’ün öz nefesinden" şirkidir Kemâlizm!

"Her zaman ırkıma büyük Baş Atam,Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam" diyerek antropomorfizmi kıçından uygulamaktır!

 

Kemâlizm, sıradışı bir hayvanseverliktir; Foks'u öldürüp ona müzeye demirbaş yapma ayrıcalığı vermektir!

 

Batı'nın post modern kültür emperyalizminin yağız ve bahadır silâhlı hâmisidir.

 

Devrimciliktir; içki bardaklarını üçer beşer devirmektir; gardıroba uçan tekme atmaktır; attan düşüp gazi olmaktır; kalıcı hafıza kaybıdır!

 

Kafası karışık olmaktır Kemâlizm; bir yanı Führer’e selâm çakarken, öbür yanı ortanın solu olmaktır; bir yanı "Köylü yurdun efendisidir", diğer yanı "ulan öküz Anadolulu" dilemmâsıdır!

 

"Türk halkının % 60'ı aptaldır", "şu kömür ve makarnacılar var ya ..." pejoratifidir!

 

Salt bir tiran olduğu için Cengiz Han'la fingirdeşip ondan çocuk peydahlamaktır!

 

Şarkın akl-ı pirânesi ile garbın fikr-i bikri maçında seyirci bile olamamaktır; fikren kanser, ilmen kabız olmaktır; "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım" deyip 80 yıl yan gelip yan yatan iflâh olmaz patolojik bir totolojidir; "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız" deyip kuvveden fiile bir türlü geçememektir!

 

Kemâlizm, "Sevişirim evlenmem", "Hamile kalırım doğurmam", "Tam iffetli olacağım bir gülme tutuyor", "Direnin kürtajçılar"dır; Hedonizm'dir; Epikürizm'dir!

 

Dildir Kemâlizm, şöyle dışarıya sarkan uzun bir dil; Batı'nın kapısında yatmaya hazır, emrine amâde her dâim bir şeyleri yalamaya hazır bir dildir!

 

Totaliter bir gövdedir en kocamanından Kemâlizm; bu gövdeye, şirin ve estetik görünmesi için yırtık pırtık bir "demokrasi elbisesi" giydirmektir; askerî vesâyetin nişânesi olan silâhtır!

 

Makkartizm'dir Kemâlizm. Her istediğine "gerici" damgasını rahatlıkla vurabilmesi için cebinde kocaman "yobaz" yazan ruhsatsız bir mühür taşımaktır!

 

Kemâlizm, mahdut bir muhayyileyle beyin mastürbasyonu yapmaktır; A noktasından B noktasına saatte ortalama 190 km hızla giden ve güzergâhtaki bütün öküzleri boyun fıtığı eden trenle seyahat ederken, Sözcü gazetesini açıp kendi kendini tatmin etmektir!

 

Aforizmalar cumhuriyetidir; daha dün Balkanya'dan yahut Kafkasya'dan geldiği hâlde Türk'ten daha çok Türk olmaktır!

 

Kemâlizm, bu toprakların fıtratına ve bu necip milletin ruhuna aykırı bir antibiyotiktir; alerjik bir reaksiyondur!

 

Kemâlizm, eğik bir cetvelle, düz bir çizgi çizmeye çalışmaktır; dedesiyle aynı hengâmda yaşamış birisine "Atam" demektir; renkli renksiz farketmez bütün beyinleri 90 derecede yıkayan bir çamaşır makinesidir!

 

Hayata bakış açısıdır Kemâlizm; hayat bilgisi kitabının ilk 60 sayfasıdır!

 

Kemâlizm, "onların oyunu düşürmek için ne puştluk biliyorsan yap"tır; Almanlar'ın Birinci Cihan Harbi'nde yanımızda savaştığını bilemeyip, "O olmasaydı babanın adı Hans olurdu" deme hamâkati ve paranoidliğidir!

 

Kemalizm, apış arası kokusudur; mini etektir, "inadına dekolte giyin"dir; gazete arka sayfasındaki sere serpe bir yosmadır; "aileden sorumlu Bakan da zaten birilerinin önüne yatmış vaziyette" diyerek herkesi kendi vekili gibi zannetmektir!

 

Kemâlizm, Yunan Kralı I. Aleksandros'un maymununun libidosundan kahramanlık devşirmektir; yedi düvel ve yedi uyuyanlar analojisidir;!

 

Zurnanın zart zurt , tarih kitaplarının cart curt etmesidir; "Kürt yoktur; kart kurt vardır" hipotezidir!

 

"Tanrı uludur" garabetidir; "alt tarafı bir bez parçası" diye nitelediği bez parçasından korkup, "bu hanıma haddini bildiriniz!"demektir!

 

Kemâlizm, aşağılık hissine dûçar olmaktır; hiç yurt dışına çıkmadan dünya lideri olmaktır; "sen karın üzerine yat, biz montajla hallederiz"dir.

 

Vurun Kahpeye'dir; Ateşten Gömlek'tir, Yüzbaşı Tahsin'dir; Muhsin Ertuğrul basitliğidir!

 

Banknotlardaki bol sıfırlardır Kemalizm; enflasyondur; rüşvettir; bürokratik bir işkence; sistematik bir sistemsizliktir; istikrârlı bir istikrârsızlıktır!

 

Türkçenin ırzına tasallut olmaktır; Güneş Dil Teorisi'dir; içki masasında bin yıllık taciri bir anda "tecim" yapmaktır; lengüistik bir kepâzeliktir; etimolojik bir ıkınmadır; filolojik bir zırvadır; Aristoteles kelimesinin "Ali Usta'dan", Amazon Nehri'nin, "amma uzun"dan; Niagara Şelalesi'nin "yaygara"dan türetildiğini dermeyan etmektir; kargalardan lisân öğrenmektir; açınlayıcı, dokunca, tapınç, istenç, ilgaç, aşkınsal garabetidir Kemâlizm!

 

Haşmetli bir pehlivana zıbın giydirmeye çalışmaktır!

 

Askerlik yapmamak için bin bir madrabazlık yaptığı halde, fakat mevzu bahis kuru hamâset oldu mu "Bizler O'nun askerleriyiz" tragedyasıdır!

 

Hasılı Kemâlizm, içinde olmaması gereken her şeyi barındıran, fakat içinde olması gereken hiçbir şeyi barındırmamaktır!

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum