Pendik Siyaset Okulu ve Adil Ekonomik Düzen

Ortadoğu diktatörlük ve baskı rejimlerinin oluşturduğu yokluk, yoksulluk, açlık, işsizlik ve adaletsizlik sonunda "sosyal patlama ve depremlere" sebebiyet verdi... Bu depremler ülkeden ülkeye sirayet etmeye devam edecek... Aslında bu deprem, bu köşede hep hatırlattığım "sosyal tufan"ın küçük bir parçası... Sadece Türkiye ve Ortadoğu değil, bütün dünya ülkeleri "sosyal tufan" ile iç içe yaşıyor ama körelmiş gözler görmüyor, sağırlaşmış kulaklar duymuyor, basiretleri bağlanmış beyinler algılayıp anlamıyor...

Sosyal tufana karşı yapılması gereken belli: Önce "sosyal gemi"yi inşa ederek hazırlık yapılmalı... Bilahare, tufan sonrası için "III. Milenyumun Medeniyet Projesi" hazırlanmalı... İşte, bütün mesele, kırk yıldan beri hazırlamakta olduğumuz bu "Adil (Ekonomik) Düzen Medeniyet Projesini" görmek, anlamak, kavramak ve uygulamak...

"Oku!" emrinin muhatabı olan bir inancın mensuplarıyız, hem de sadece okul dönemlerinde değil, beşikten mezara kadar. Dolayısıyla bunun gereğini hayatımızın her devresinde yerine getirmekle mükellef bulunuyoruz. Hayatımızın ilmî, dinî, iktisadî ve siyasî bütün alanlarında okumayı ve çok yönlü okullaşmayı ihmal etmememiz "farz"dır.

 

Seçim atmosferine girmiş bulunuyoruz. Zaman kısıtlı. Bir taraftan sürekli okuyup çalışarak yeniden şuurlaşmak ve çelikleşmek, diğer taraftan öğrenilenleri ve bilinenleri halka ulaştırmak için çalışmak gerekiyor. Saadet Partisi Pendik Teşkilatı bu amaçla İlçe Başkanlığı olarak, Siyasi İşler Sorumlusu Mahmut Kılıç'ın koordinatörlüğünde, on haftalık -örnek alınası- bir "Siyaset Okulu" açmış. Geçtiğimiz iki haftanın iki gününde, işte bu okulda "Adil (Ekonomik) Düzen Dersleri" verdim. Toplam olarak dört dersimizde, genel olarak "Adil Düzen" ve özel olarak "Adil Ekonomik Düzen" üzerinde durduk. Koordinatör Mahmut Kılıç dokuz soru hazırlamıştı, o soruların cevaplarını vermeye çalıştık.

1. Genel Anlamda "Adil Düzen" nedir? 2. "Adil (Ekonomik) Düzen"de devlet ekonomik sistemin neresindedir ve gelirlerini nasıl elde eder? 3. "Adil Düzen"de vergi sistemi nasıldır? 4. "Adil Düzen"de işsizliğe çözüm nasıl gerçekleşir? 5. "Adil Düzen"de devletin üretim için müteşebbise kredi ve imkan sağlama sistemi nasıldır? 6. "Adil Düzen"de enflasyon nasıl seyreder? 7. "Adil Düzen"de ihracat ve ithalat dengesi nasıldır? 8. "Adil Düzen"e geçilirse, mevcut iç ve dış borçlar nasıl ödenecek? 9. "Adil Düzen"e geçilirse, ekonomik anlamda tahmini ne kadar sürede "Yaşanabilir Bir  Türkiye" oluşturulabilir?

Bu cevapların bir kısmını sizlerle paylaşabiliriz.

 

Yazımın başında, Türkiye dahil, Ortadoğu ve dünya ülkelerindeki genel "sosyal sıkıntılardan" ve zaman zaman bunların oluşturduğu "sosyal patlama ve depremlerden" söz ettim. Bunların asıl kaynağının bütün dünyada var olan "zalim düzenlerin sebebiyet verdiği sosyal tufan" olduğunu, -bu köşede hep yaptığım üzere- bir defa daha hatırlattım. Kapitalizm ve liberalizm can çekişiyorken, komünizm ve sosyalizm zaten tarihe gömülmedi mi? Bu durumda biricik çare ve çözüm "Adil (Ekonomik) Düzen" değil mi? Bugünlük, yukarıdaki sorulara iki kısa cevap. Dokuzuncu sorunun cevabında, gerekçeleri açıkladıktan sonra diyoruz ki: Bu uygulama örneği gerçekleştirilerek, on yılda Türkiye "Adil Düzen"e geçmiş olur, yüz yılda da dünyada "Adil Düzen"e geçmeyen ülke kalmaz kanaatindeyiz. Herkes, "Ben Adil Düzen'in gelmesi için ne yapıyorum?" diye sormalı...

"Adil Düzen'de enflasyon nasıl seyreder?" sorusunun cevabı: "Adil (Ekonomik) Düzen"de enflasyon diye bir şey yoktur. Çünkü "Adil (Ekonomik) Düzen"de karşılıksız para çıkmaz. Para olarak karşılığı olmayan arz edilmiş bir değer de yoktur. Normal arz ve talep kanunları eksiksiz çalışır. Zaten "Adil (Ekonomik) Düzen"in asıl üstünlüğü de buradadır.

İşsizliğe çözüm başta olmak üzere, diğer bazı cevaplar üzerinde de duracağım...

Önceki ve Sonraki Yazılar