YAHUDİLER VE TÜRKİYE DEKİ SABETAYİSTLER

Naim ÖZGÜNER  13.06.2015

Orta çağda Avrupa ve ispanyada bulunan Yahudiler melanetleri yüzünden kilise engizisyon mahkemeleri kararıyla diri diri yakıldılar. Bazılarının derileri canlı canlı yüzülerek çeşitli işkence gördüler. İspanya ve Portekiz den 800.000 bin Yahudi gemilere bindirilerek kovuldular. Hiç biri Avrupa devletleri tarafından kabul edilmedi. 523 yıl önce II.Beyazıt han bu musibetli kavmi yurdumuza kabul etti. Trakya, Selanik, Edirne, İstanbula yerleştirdi.

Yahudi hahamı olan, siyonizmin kurucusu Viyanalı Theodor Herz, II.Abdulhamit ten Filistin den toprak istediğinde huzurundan kovdu, satılık vatan olmadığını söyledi. 31 mart hadisesiyle tahttan indirildikten sonra ancak Filistin topraklarına işgal ederek yerleştiler.  

Tevrat tahrif edildikten sonra içinde çok şeyler değiştirildi. Bazıları şunlardır: “Yalnız Yahudi olanlar insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır.” “Yahudi olmayanların tohumu hayvan tohumudur.” “Dünya insanları İsrail ve bir bütün olarak ele alınan diğer milletler olarak ikiye ayrılabilir. İsrail seçkin millettir. Bu temel doğmadır.” “Siz Yahudi olmayanlardan birini öldürmek suçuyla mahkeme ediliyorsanız, bunu açıkça yeminle inkar edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır.” “Yahudiler ya üzerlerine basılıp yürünecek kadar küçük, yahut ta yıldızlara değecek kadar büyüktür. Orta büyüklük yoktur.” “Yahudi olmayanın kanını akıtmak Allaha kurban sumaktır.” Nasıl öldüreceklerini de İşaya bölümünden okuyoruz: “Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak. Evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.”

Hahamlar sahip oldukları imtiyazlı durumu korumak ve kurtarmak için tevrata pek çok cümleler eklediler ve kaldırdılar. Babil esareti sırasında insanlıktan intikam almak için akıllarında kalan Tevrat ayetlerine yukarıda sıralamaya çalıştığımız kin ve dehşet ifadeleri ilave edilerek bu günkü tevratı ortaya çıkardılar.  

14.asırda Avrupa da veba salgını yaşandı ve çok büyük ölümlere sebep oldu. Almanya da 1349 yılında çok sayıda insan öldü. Papa Clemens VI. Von Avignon vebanın nereden kaynaklandığının araştırılmasını istedi. Araştırma neticesi Yahudilerin kuyulara veba mikrobu atıkları tesbit edildi. Yahudi olmayanların duvarlarına veba mikrobu bulunan mürekkep sürülmüştü.

Başka milletlerin kültürlerini, dinlerini, harflerini, takvimlerini değiştiren tahrif eden bu lanetli millet, kendi dini prensiplerine son derece bağlıdır ve hala kendi takvimini kullanmaktadır.

Sabetay Sevi 1626 tarihinde İzmir Agora semtinde doğdu. Kendini Mesih olarak ilan etti. Ona inananlar oldu. Sara adında bir Yahudi kızıyla Kahire de evlendi. Osmanlı idarecilerine şikayet edildi. Divana çıkarıldı, idamına karar verildi, Müslüman olması halinde idam edilmeyeceği söylendi. O da (kelleyi kurtarma pahasına) göstermelik Müslüman oldu. Ama o Yahudi dini gibi yaşamaya devam etti. Arnavutluğa sürgün edildi. Ölüm yılı olan 1676 yılına kadar orada kaldı.

Selanik, Edirne, İzmir ve İstanbul, sabetayistlerin (dönme Yahudi) en çok yaşadığı yerler olarak bilinir. Selanik, metropol olarak tanınır, bu nedenle dilimizde günlük olarak Selanikli sıfatı da dönme olarak kullanılır. İzmir Sabetaizmin vatanıdır. Sabetaistler ketum bir cemaattirler. Belediye başkanı Osman Kibar, Ahmet Emin Yalman, Abdi ipekçi, İsmail Cem İpekçi, Coşkun Kırca, Halil Bezmen,  Eser Karakaş, Ercan Karakaş, milletvekili Osman kapani, gazete yeni asır onlarındır. İlk kurşunu atan olarak bilinen hasan Tahsin ise Osman nevres adlı bir sabetaisttir. New York, dünya Yahudiliğinin büyük merkezidir. Türkiye de misyoner okulu olan ve eski adı  Robert College nin yerine geçen Boğaziçi Üniversitesi bunlardan biridir. Bu okuldan çıkanlar prensip ve kural  icabı New Yorka giderler. Işık lisesi (Fevziye mektebinin devamıdır) ve / veya Robert lisesi, Boğaziçi Üniversitesinin bir dönme kariyerinin basamaklarıdır. Fevziye mektepleri (ilk kurucusu Şemsi Efendidir, 1885 yılında selanikte bir ilkokul olarak kuruldu ve istanbulda genişledi. Şimdi Fevziye Mektepleri Vakfı büyüklüğündedir), ışık lisesi, terakki vakfı gibi okul ve kuruluşlar dönmeler tarafından meydana getirilmiştir. Şemsi efendi (M. Kemalin öğretmeni, 1852 yılında Selanikte doğdu, 1912 de Türkiye ye geldi, ilköğretim müfettişliği yaptı, 1917 de öldü. Mezarı Üsküdar da Bülbülderesinde ki Selanikliler mezarlığındadır) dönmelerin eğitim sahasında yaptıkları çalışmalarda ilk akla gelen isimdir. Ilgaz Zorlu (Hababam sınıfının yazarı) şemsi efendinin 6. Kuşaktan torunudur. Işık lisesi öğrencisi Sertap Serener, sabetayist basının dünyaca meşhur ettiği şarkıcıdır. Işık üniversitesi 1999-2000 akademik yılı açılışında Rektör S. Yarman, Emekli Orgeneral Çevik Bire plaket vermişti.

Türkiyede ki bazı meşhur dönmeler şunlardır: Halide edip Adıvar, ali baransel, dinç bilgin, Güneri civaloğlu, Haldun Dormen, Sabiha sertel, ali sirmen, kaya toperi, Cüneyt arcayürek, sıdık sami onar, ipekçi ailesi, Talat halman. Fatih Sultan Mehmedi zehirleyen hekim Yakup aşa, ahmed vefik paşanın dedesi, Tansu çillerin babası Necati çiller. Eski başbakanlardan Mesut Yılmazın eşi Berna yılmaz , Berna Müren adıyla Şişli Terakki mezunudur. Merhum Bülent ecevitin eşi Rahşan ecevitin babası Namık Zeki Aral. Orhan Pamuk , Nazım Hikmet. Vehbi koçun torunu Mustafa koç, Giraudların kızı Caroline ile evlendi. Bilindiği gibi Giraudlar sabetayist kökenlidir. e-mail:naimozguner81@gmail.com                              

Önceki ve Sonraki Yazılar