YIL SONU HATIRLATMALARI

Değerli okurlarım,

2011 yılı sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Dönem sonlarının, doğrudan vergi mükelleflerini, dolaylı olarak ta tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği düşüncesi ile yıl sonu için bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum:

-İhalelere giren/girecek olan firmaların rasyo ve diğer kriterler yönünden yeterliliklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Özkaynak yeterliliği, sermayenin karşılıksız kalması, ödenmiş sermayenin süresinin geçmiş olmaması gibi hususlara dikkat edilmelidir. Sermaye artırımı işlemleri yapılacak ve yıl sonu bilançosunda yer alacaksa sermaye artırım/sicil  işlemlerinin yılbaşından önce yapılması gerekmektedir.

-Sanayi Sicil Belgeleri ve Kapasite Raporları olan firmaların belge sürelerini ve vize işlemlerini gözden geçirmeleri ve gerekirse belgeleri revize etmeleri gerekmektedir.

-Şirketlerin; stok envanterini çıkartması, devir-üretime giden-fire-kalan stok, satışların maliyeti tablosu, bilanço ve mizan uyumlu ıslak imza kaşeli stok sayım raporu, üretim analiz tabloları, işletme cetveli, kapasite kullanım oranları tespiti, kullanılan enerji miktarları, mamul üretim-satış tablosu v.s. konularında belgelendirme yapmaları gerekmektedir.

-İş merkezi, şube-depo, irtibat ofisi v.s. mülkiyet ise tapu, kira ise sözleşmelerinin hazırlanmış olması gerekmektedir. 

-Banka kredilerinin, leasing kullanımlarının önceki yıldan devir, cari dönem ödeme, yıl sonu kalan şeklinde, dövizli olanların değerlemeleri ile birlikte tablolaştırılması ve banka evrakı ile desteklenmesi gerekmektedir.

-Yıl içinde verilen her türlü düzeltme beyannamelerinin suretleri, yazılı gerekçeleri, yevmiye kayıtları hazırlanmış olmalıdır.

-100 Kasa hesabında yer alan ihtiyaç fazlası tutarların adat işlemine tabi tutulması, 131-331 veya sair ilişkili kişi/kurum hesaplarının incelenmesi, 6009 sayılı yasa kapsamında değerlendirilerek faiz geliri/gideri ve %18 KDV uygulanması, kayıtlara alınması işlemlerinin azami dikkatle yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemler yapılırken KVK 12-13’ncü maddeler ve bağlı tebliğlere göre hareket edilmelidir.

-Banka hesap ekstrelerinin mizan ile mutabakatı, varsa faiz gelirleri ve bunlar üzerinden ödenen verginin bankalardan alınan yazılarla kanıtlanması ve yevmiye kayıtlarına geçmiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

-Dönem sonunda mutad olan devir işlemlerinin (480-380 / 280-180 / 103-321 / 101-121 / 159-320 / 120-340 v.s.) takibi ve kayıtlanması.

-Şüpheli Alacakların kayıtları ve hukuki dayanaklarının (VUK 323) dosyalanması.

-Dövizli bakiye veren tüm hesapların (cari hesaplar dahil) kur değerlemesi ve borç-alacak tüm cari hesapların yazılı mutabakatı.

-VUK 333-339-365-389-399 tebliğleri çerçevesinde amortisman işlemlerinin tablolaştırılması, kayıtlanması, aktif ve amortisman tutarları yönünden mizan ile mutabakatının sağlanması, özel maliyetlerin kira ve yatırım yönünden belgelendirilmesi, yapılmakta olan yatırımların inşaat-makine v.s. yönünden faturalarının ve/veya GGB’nin, varsa teşvik belgesinin dosyalanması, önceki dönemden gelen yatırım indirimi hakkı varsa önceki yıl Kurumlar Beyannamesi ve/veya Tam Tasdik Raporu, GVK Geçici 63’ncü maddeye göre stopaj beyanı v.s. belgelerle tevsik edilmesi.

-Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’un doldurulmuş olması, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefi olanların ve/veya serbest bölgeler dahil yurtdışında ilişkili kişi/kurumları bulunan firmaların Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Raporu hazırlamış olmaları (Örtülü Sermaye hesabında Öz Sermaye bakımından dönem başı bakiye dikkate alınmalıdır).

-KVK 10’ncu maddeye göre Bağış-Yardımlar ile ihracatçı firmalarda götürü gider işlemleri, KVK yönünden her türlü muafiyet ve istisnaya ilişkin ödeme belgeleri, makbuzlar, ihracat oranlama çalışmalarının hazırlanmış olması.

-KVK 7’nci maddeye göre kontrol edilen yabancı kurum kazancı olup olmadığının test edilmesi,

-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin ayrıntılı muavin dökümü ile Kıdem Tazminatı karşılıkların ödendiğinin tevsiki, ödenmeyenlerin KKEG kayıtları, cari döneme ilişkin SGK primlerinden ödenmeyen tutarların KKEG yapıldığının tevsiki, önceki yıllarda KKEG yapılan SGK primlerinin cari dönem içinde ödendiğini gösteren evrak, SGK’dan alınmış borç dökümü, 6111 sayılı yasadan doğan vergilerin KKEG yapıldığını gösteren tüm kayıtlar ve taksitlendirmeye giren vergi ve sair kamu borçlarının ödeme takvimi.

-Önceki yıllardan devir gelen zararların geçmiş dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile tevsiki, kuyum firmaları için enflasyon düzeltme çalışmaları ve yevmiye kayıtları ile tüm geçici vergi beyannamelerinin –ödeme varsa- ödendiğini gösteren alındı belgeleri/banka dekontlarının hazırlanması (GVK mükerrer 120’nci madde ve 217 sayılı VUK Tebliği dikkate alınmalıdır).

-Kâr dağıtımı, yatırım indirimi, organize sanayi bölgelerine sağlanan gelir vergisi teşvikleri gibi hususlarda yapılan çalışmalar, stopaj beyannameleri, hazine iade kayıtlarının tevsik edilmesi gerekir.

Tekrar buluşuncaya kadar, yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden sevgi eksik olmasın efendim.

Hoşça bakın zatınıza…

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.