ÖSYM'de büyük değişiklikler!

ÖSYM'de büyük değişiklikler!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti tarafından hazırlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na verildi. Teklif, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın adının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak değiştirilmesini öngörüyor.

ÖSYM, idari ve mali özerkliğe sahip, YÖK ile ilgili, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olacak. ÖSYM Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, YÖK'ün önereceği üç aday arasından Bakanlar Kurulu'nun önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllığına atanacak.

Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılacak. Sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler, asgari 10 yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacak.

Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilen kişilerin kimlikleri gizli tutulacak. ÖSYM Başkanlığı gizliliğin sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alacak ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapacak. Soru havuzu hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara verilemeyecek. Adli kovuşturmalarda soru havuzuna erişim için Bakanlar Kurulu'nun izni gerekecek. Sınavlarda güvenliğin sağlanması amacıyla sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav sırasında sinyal karıştırıcı kullanılabilecek.

Bu kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu bilgileri ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Sınavlarda ses veya görüntü nakleden cihazlarla kopya çeken veya kopya çekilmesine aracılık eden, başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir
başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, kopya çektirilmesine imkan sağlayan kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sınavda kopya çektiği tespit edilen aday, 2 yıl süreyle ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınava giremeyecek. Bu suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Gizlilik ihlali suretiyle
soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği konusunda bilgi vermesi halinde sınava giriş yasağının süresi Yönetim Kurulu tarafından kısaltılabilecek veya yasak tamamen kaldırılabilecek.  


Etiketler :