SGK'da yapılandırma mesaisi

SGK'da yapılandırma mesaisi

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yoğun başvuruyu karşılayabilmek için mesai yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapılandırma başvurularını kabul edip gerekli işlemleri yürüten Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı, başvuru yoğunluğunu karşılayabilmek amacıyla bir dizi tedbir aldı.

Buna göre, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırılması'' olarak nitelendirilen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, hizmet verilen kişilerin memnuniyetinin sağlanması ve yapılandırma başvurularına istinaden işlemlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yapılandırma işlemleri için bilgilendirme masaları kurulacak.

Bu masalarda çalışan personel tarafından, başvuruda bulunan kişilere kurumun web sitesinde yer alan matbu formlar verilerek, başvuru formlarının ne şekilde doldurulacağı ve başvuruların hangi servislere yapılacağı konusunda ilgililere bilgi verilecek.

Özellikle sigortalama, sigorta primleri ve icra servislerine yeteri kadar personel görevlendirilecek.

Yapılandırma işlemlerini doğrudan veya dolaylı yürüten tüm personelin fazla mesaiye kalmasıyla, yoğunlaşan başvurular bir an önce sonuçlandırılacak.

Yapılandırma işlemlerinin yürütülmediği servislerde görev yapan personel ise normal mesai saatinin bitiminin ardından, fazla mesai süresi içinde yapılandırma işlemlerinde görevlendirilecek.

Başvuru formlarının alınmasının ardından, ödeme planlarının hemen verilemediği durumlarda, ödeme planları adreslere taahhütlü olarak gönderileceği ilgililere bildirilecek.

Gerekli görülen diğer önlemlerle hızlı, etkin ve verimli hizmet sunularak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerindeki ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki yapılandırma başvurularında yığılmalarının önlenmesi sağlanacak.

Etiketler :