Bir Bakışta Toplum’ beyannamesi...

AK Parti’nin 2011 Seçim Beyannamesi şu etkileyici cümlelerle başlıyor:

“AK Parti siyaseti gerçek zemine çekerek, bu zeminin merkezine insanı koymuştur.

Bizim anlayışımızda, siyasetin temel amacı insanın mutluluğu, huzuru ve refahıdır.

Çünkü biz medeniyetimizin ruhunu teşkil eden ilkenin ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesi olduğuna inanıyoruz.”

***

OECD teşkilatı da, sanki AK Parti ile sözleşmiş gibi, seçim bildirgesinin bir gün öncesinde, “Bir Bakışta Toplum” başlıklı bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

İlerde, 2011 ila 2023 arasını “insan odaklı” değerlendirebilme açısından bu çalışma çok ilgimi çekti...

Ne var ki, 2023 vizyonu umutlandırırken, OECD rakamları insanı adeta sarsıyor...

***

Sarsıyor çünkü OECD’nin “Bir Bakışta Toplum” raporuna göre en yüksek gelir eşitsizliği olan üç ülke: Şili, Meksika ve Türkiye...

Sarsıyor çünkü Türkiye’de 2008 yılı itibariyle binde 17 olan bebek ölümü, binde 4,6 olan OECD ortalamasının üç katından fazla ve tüm OECD ülkeleri arasında bir numarada. Bu oran Lüksemburg’da binde 1,8.

Sarsıyor çünkü en kısa ömür bizde: 1983 ve 2008 yılları arasında ortalama yaşam süresini en fazla arttıran ülke olan Türkiye’de 73,6 olan ortalama yaşam süresi, tüm OECD Bölgesi’nde en alt sırada.

Japonya 82,7 yıl ortalaması ile OECD Bölgesi’nde ilk sırada geliyor...

***

Sarsıyor çünkü istihdam düşük: OECD’de 2009 itibarıyla istihdam oranı ortalama yüzde 66,1 iken bu oran Türkiye’de yüzde 44,3 ile en düşük düzeyde. Bu, her yüz kişiden 44’ü çalışıyor veya iş arıyor, kalan 66’sı onlardan geçiniyor anlamına geliyor.

Sarsıyor çünkü yoksullukta üçüncüyüz: OECD Bölgesi’nde ortalama yoksul nüfus oranı yüzde 11,1 ve bu oran Türkiye’de yüzde 17, ABD’de yüzde 17,3, Meksika’da yüzde 21.

Sarsıyor çünkü eğitime para yok: Türkiye’nin 2007’de zorunlu eğitim için çocuk başına yıllık eğitim harcaması bin 246 dolar iken, OECD ortalaması 8 bin 70 dolar...

***

Sarsıyor çünkü Türkiye’de “diğerlerine güven duygusu”nun çok zayıf olduğu da ortaya çıktı. 2008 yılında diğerlerine güven duygusunun ortalama yüzde 59 olduğu OECD’de yüzde 13 ile Şili en alt sıraya yerleşirken, Türkiye yüzde 24 ile bu ülkeyi takip etti.

Sarsıyor çünkü rapora göre yolsuzluk endeksinde Türkiye 69 ile 11’inci sırada yer aldı. OECD bölgesinde ortalamanın 56 olduğu yolsuzluk endeksinde Yunanistan 89 ile ilk sıraya yerleşti.

***

Kişi başına gelirde 58., rekabette 61., kadın-erkek eşitliğinde 127., yaşam kalitesi endeksinde 83.cüyüz...

Çalışan 23 milyonun yüzde 60’ı mesleksiz, on milyonu da kayıt dışı...

Bu karanlık tabloya rağmen aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyoruz... Çünkü göstergeler henüz iç kapayıcı olsa da bir öncekine göre daha olumlu...

***

Önerim şu:

Madem merkezde insan var, yukarıdaki tablo 2023’de, ya da 2015’de ne kadar değişecek?

Örneğin, tüm göstergelerin özü olan Birleşmiş Milletler’in “Yaşam Kalitesi Endeksi”ndeki 83. sıradaki halimiz nereye yükselecek?

Hem alınan yolu, hem de alınacak olanı, “dünya” ile kıyaslayarak, çok daha somut bir biçimde görmek açısından bu tür bir yöntem daha etkileyici ve insan odaklı olmaz mı?

Merkezde “insan” da olsa, makro rakamlar “insanı” örtebiliyor çünkü...

Ayrıca...

Mezralarda yoksul doğup yoksul ölenler gibi, bu gelişmelerden hiç nasiplenmeyenleri de unutmamak gerek...

Önceki ve Sonraki Yazılar