Emevi İslamı, Abbasi İslamı, Selçuklu İslamı ...

 

EMEVİ İSLAMI, ABBASİ İSLAMI, SELÇUKLU İSLAMI, OSMANLI İSLAMI, İRAN İSLAMI, ARAP İSLAMI… Say sayabildiğin kadar.

        Tarih bize göstermiştir ki her dinin değişik mezhepleri vardır. Her din karşılaştığı yeni coğrafyalarda karşılaştığı yeni milletler ve yeni kültürlere göre yeni çehreler kazanır.  Bu gayet tabiidir. Çünkü coğrafya, tabiat şartları ve iklim insanların huy ve davranışlarının değişik  olmasında önemli bir etkendir.

DİN BİRDİR MEZHEP ÇOKTUR 

        Dinin temel, değişmeyen, evrensel ve kıyamete kadar geçerliliği olan ana unsurları bir oldukça bu farkların pek fazla bir önemi yoktur. İslam'ın da değişmeyen ve  temelini oluşturan iki ana kaynağı kitabımız Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünnetleridir.  Bu iki temele göre şekillenmiş dinimiz İslamın  özüne zıt olmadıkça coğrafya ve  zamanın getirdiği nüansların olması gayet tabidir. Tabi olmayan şudur: İslam’ı kabul eden milletlerin/kavimlerin  İslam'ın özüne zıt bazı  inançlarını. geleneklerini “ bunlar bizim eski kültürümüzdür. İslam'a zıt olsa da  yaşamaya devam ederiz…” düşünceleridir.   

"EMEVİ İSLAMI" NE DEMEK?  

     1443 yıllık İslam tarihinde sadece 90 yıl hüküm süren, onları yani Emevileri  yıktıktan sonra eski yöneticilerinin kabirlerini kazıp cesetlerini asan  Abbasiler 500 yıla yakın hüküm sürmüştür. Daha sonra Selçuklu, Osmanlı dönemi ise 800 yıldan fazla devam etmiştir. Bu tabloyu gördükten sonra birilerinin çıkıp günümüzdeki bazı İslami kuralları, inançları, ibadetleri,  görüşleri  beğenmeyip onları yok saymaya, kötülemeye  çalışırken  İslama direkt karşı çıkamadıklarından (bundan  çekindiklerinden)  “BUNLAR EMEVİ İSLAMIDIR” diyerek çarpıtmaya başvurmalarıdır.  (Emeviler, Hazret-i Muaviye tarafından kurulan devletin adıdır. Hz. Muaviye ise; Peygamber efendimizin kayınbiraderi ve vahiy kâtibidir.)  

TARİHİMİZ İKİ ANA KAYNAKTAN BESLENMEKTE

Günümüzde Türkiye de yaşayan ve kendini Müslüman olarak kabul eden insanların tarihlerini besleyen iki ana kaynak vardır: 

  1. Mekke’den başlayan  İslam Tarihi  (Peygamberimiz dönemi-Dört Halife dönemi, Emeviler  ve Abbasiler dönemi) 

       2- Orta Asyadan Başlayan Türk Tarihi ( a- Büyük Hun Devleti  b- Göktürkler c- Uygurlar d-Karahanlılar e- Gazneliler f- Selçuklular ...) Bu iki Irmak Karahanlılar döneminde karşılaşıyorlar,  Selçuklu’da birleşerek yeni bir ad  ile karşımıza çıkıyorlar. Bu yeni Irmağın  adı: “TÜRK-İSLAM TARİHİ”dır. .  

       Türk-İslam   tarihini işlerken usül olarak hem Mekke'den,  hem de Orta Asya'dan başlayan tarihleri birlikte ele almak gerek. Bu yolda karşımıza bir çok devlet çıkar bunlardan biri de  Emevi Devletidir. Bu devlet 90 yıl yaşamıştır. Bu devlet yıkılalı 1270 sene olmuştur. Bunu şunun için yazıyorum günümüzde hala birileri bu kadar yıldan sonra onların/Emevilerin  İslam Dünyası üzerindeki  etkilerinden bahsediyorsa bunda bir art niyet aramak gerek. Çünkü hiçbir yanlış ve kötü gelenek bu kadar yıl hüküm süremez. Veya şöyle diyelim İmam-ı Azam, İmsm- Şafi gibi zirve isimler,  Abbasi gibi, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi her alanda zirve olmuş büyük devletler böyle büyük bir yanlışı yaşatmazlar.

         (Emeviler tarihte çok büyük fetihler yapmışlar,  Bizans'tan, Anadolu'dan, Asya'dan, Afrika'dan  çok büyük toprakları Müslümanlara  kazandırmışlardır. Endülüs Emevi devleti ha keza. Yöneticilikte mahir  bu insanlar tüm bu fetihlere rağmen İslam Dünyasında pek kabul görmemişlerdir. Bunun en büyük sebebi  devletin kurucusu olan. Muaviye'nin Sıffin Savaşında Hz Ali ile Savaşması ve İslam Dünyasını halen etkilemeye devam eden Uğursuz Kerbela olayının faili olmalarıdır. Bir de saltanat geleneğini başlatmalarıdır.)           

    İÇ MESELELERİ GÜNDEMDE  TUTMAMAK GEREK

         Günümüz Müslümanlarının bu konuda en çok dikkat etmeleri gereken hadise şudur: Bu ayrılıklar Müslümanların bir iç meselesidir.  Müslümanlar hangi mezhepten olursa olsun (Şii, Sünni, Vehhabi,,,)  fark etmez,  dış dünyaya karşı her zaman birlik olmak zorundadırlar. Bu ulvi gaye  tarihte de  başarılamamıştır. Günümüzde de (bilhassa Osmanlı Devleti'nin yıkılması ile) Paramparça olan İslam Dünnyası adeta başı kesilmiş tavuk gibi şuursuzca  çırpınmakta. Bundan dolayı 2 milyara yakın nüfusa ve  dünyanın en büyük zenginliklerini barındıran topraklara ve genç nüfusa sahip olmalarına rağmen Müslümanlar perişanlık yaşamaya devam etmektedirler. Bu nedenle İslam dünyasının yapacağı en büyük hata birbirleriyle ( mezhep, kavim…) mücadeleye girmeleridir. Buna engel olabilecek en büyük güç ise İslam Dünyasının yüzde seksenini oluşturan Ehlisünnet dediğimiz asıl unsurdur. Son 200 yıldır bu güçte de maalesef büyük bir zayıflama vardır.  Bunun aksine İran devleti tarafından desteklenen Şia ile, Suud devleti tarafından desteklenen  Haricilik/vehhabilik İslam dünyasında Propaganda ile güç kazanmaya devam ediyorlar.                                                             BATI GERÇEKLERİ  BİLİYOR

        Tarihi iyi bilen ve iyi değerlendiren Batı= Avrupa+ Amerika, en büyük rakiplerinin  kim olduğunu gayet iyi bildiklerinden, (tarihte kendilerine kafa tutan ve kendilerini 350-400 sene idare eden Osmanlı+ Selçuklu yani Maturidilik ve Hanefilik anlayışı) çoğu zaman  diğerlerinin yanında  yer almışlardır

TARİH BİLİNCİ OLMADAN HAKİKAT BULUNAMAZ

         Geçen gün siyasi/ dini/ mezhebi bir tartışmaya şahit oldum.  Şia propagandasının etkisinde kalan bir vatandaşımız İslamın görüşlerine direkt karşı çıkamadığı için  her daraldığında  İslami kurallara, İslami inançlara, “ BU EMEVİ İSLAMDIR” diyerek karşısındakini,  Kerbela, Sıffin Yezid,  Saltanat gibi kelimeleri bir kalkan gibi kullanarak mücadeleyi kazanmaya çalışmakta idi. Tabi bu durum gerçeğin hakikatin ortaya çıkmasını engelleyen bir durum idi.  

       Günümüze çok sık kullanılan bu jargon şu anda Türkiye'de ciddi bir taraftar bulmuş durumda.   Halbuki bu söylemin ne tabanı güçlüdür ne de dayandığı Temeller sağlamdır Çünkü;

  1.  Peygamberimizin (sav) kayın biraderi ve vahiy katibi olan Hz. Muaviye tarafından kurulan Emeviler 1443  yıllık İslam tarihinde sadece 90 yıl iktidarda kalmışlardır.
  2. Onlardan sonra yaşayan Abbasi, Selçuklu, Osmanlı gibi bir çok büyük devletin onların kötü geleneklerini sürdürdükleri, onların gölgesinde kaldıkları  düşünülemez. Hele de bunların arasında  Peygamberimizin soyundan gelen Abbasi ler varsa.
  3.  Kur'an'da Müslümanların nasıl yönetileceğine dair net, kesin, bir sistem ve rejim yoktur. İslami yönetimde önemli olan İSTİŞARE, LİYAKAT VE ADALETTİR. Elbette Peygamberimizden sonraki 4 halife,  yerlerine veliaht göstermemişlerdir. (Gerçi Hz. Ali Efendimizden sonra Hz.  Hasan Efendimiz başa geçmişse de bunu Hz. Ali Efendimiz yapmamış, Medine Halkı onu başa geçirmiştir... )  
  4. İslami yönetimde temel gaye adaletin sağlanmasıdır. Bu da ancak İslam kanunları ile olur.  Bunu ister demokrasiyle, ister Cumhuriyetle, ister meşrutiyet ile,  ister saltanatla sağlayın fark etmez.  Bu görüşe günümüzden en en büyük örnek meşrutiyetle idare edilen İngiltere'nin,  birçok demokratik ülkeden daha özgür ve daha adil bir yönetime sahip olması gösterilebilir.  Avrupa devletlerinin birçoğu göstermelik de olsa,  hala Krallara yönetimde yer vermektedirler. 
  5. Bir de şunu gözden kaçırmayalım: Dönemlerinde saltanat rejimine geçilmişse de, Kerbela gibi meşum bir hadise vuku bulmuşsa da,  Emeviler Döneminin tümünü kötü görmek yanlıştır. Çünkü Onlar  hem bir çok diyarı fethetmişler hem de bir çok milleti  İslamlaştırmışlardır.  Üstelik yöneticileri arasında "5. Halife " olarak adlandırılan Ömer b.  Abdülaziz  gibi çok adil, çok iyi sultanlar da olmuştur.                                                                                                        Sonuç: Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı, Acem, Türk, Arap....İslamı yoktur. İSLAM  vardır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum