Taha Fırat DENİZ

Taha Fırat DENİZ

Gök Yarılıp da Kıpkırmızı Bir Gül Haline Gelir

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَٓاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِۚ (Rahman/37)

(Artık o zaman gök yarılıp da erimiş yağ gibi (kıpkırmızı) bir gül hâline gelir!)

Bu ayeti kerimeyi birçok müfessir kıyametin koptuğu andaki gökyüzünün durumu olarak tefsir etmişlerdir. Çünkü gökyüzünün yarılması onlara kıyameti hatırlatmıştır. Halbuki günümüz teknolojisi ile bu ayete baktığımız zaman ‘’gök yarılması’’ atmosferin delinerek uzaya gidilmesi veya bir teleskop vasıtasıyla nazarımın gökyüzünü yarıp, ötesindekilerin izlenmesi manalarına da gelebilmektedir. İşte işin ilgin ve mucizevi yanı da tam burada devreye giriyor. Teleskop vasıtası ile gök rahat bir şekilde yarılıp ötesini bize gösterebiliyor. Peki, gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül haline gelir ayeti nasıl bir mucizeyi içinde barındırıyor hemen inceleyelim.

Öncelikle konunun daha iyi anlaşılması için, nebula ve süpernova yıldızlarına değinmemiz gerekecek. Nebula (bulutsu), uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılara verilen isimdir. Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük ve hızlıdır. Daha sonraları bu gazlar yakınlaşarak bir gaz bulutu oluştururlar. Bu gaz bulutunun sıcaklığı 15.000 °C'den fazladır. (Dünyada ki en sıcak yer olan mağma 1.500 derecedir) Süpernova ise enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Yani bu dev yıldızlar hayatlarını tamamladıklarında süpernova geçirirler. İşte bu devası yıldızların patlaması ile oluşan süpernovalar, bir bulutsu (nebula) oluştururlar. Patladıktan sonra yaydığı enerji, Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı enerjiden daha fazladır. Bu durumda haliyle uzay boşluğunda -aşağıda da görüldüğü gibi-muazzam bir görüntüye sebebiyet verir.[1]

1690 yılında İngiliz gökbilimci John Flamsteed, görselde görünen nebulayı keşfediyor ve ismini de görüntüsünden dolayı -Latince de güle benzeyen bulutsu manasına gelen- Rosette Nebula koyuyor. Allah 1400 yıl indirmiş olduğu kitapta bu durumu ‘’… gök yarılıp da erimiş yağ gibi (kıpkırmızı) bir gül hâline gelir’’ şeklinde tasvir ederek, süpernova patlaması sonucu meydana gelen nebuladan ve patlama neticesinde ortaya çıkacak görüntün, gülü andırdığını bize haber vermektedir. Evet, zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşiyor…