İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİNİ KULLANMA

28 Eylül 2015 Pazartesi    Naim ÖZGÜNER

Beden dili konusu öğretmenleri avukatları siyasetçileri liderleri pazarlama elemanlarını ilgilendirmektedir. Yüz ifadelerini, gözler, göz kapakları, kaşlar, burunu, ağzı, dili dudakları çeneyi, saçı ve sakalı kullanarak yaklaşık 250.000 ifadeyi çıkarmak mümkündür. Bir yüzde yüzlerce anlam gizlidir. Aura bedenin enerji giysisidir. Bedeni çevreleyen enerjidir. İletişimlerde hep bu enerji yayılır. Vücudumuzu çevreleyen elektromanyetik alandır. Çakra, kozmik (evrensel) enerjiyi vücudumuza alarak hayatımızı devam ettirmeyi sağlar. Vücudumuzun etrafını sarmıştır ve dış tehlikelere karşı manyetik alan oluşturmaktadır. Eğer auramız sağlam ve güçlüyse dışarıdan negatif etkinin gelmesi mümkün değildir. Olumsuzluklardan ve moral bozucu şeylerden hemen etkilenmeyiz. Bu fiziksel açıdan önemlidir. Aurasını çok yüksek ve güçlü tutanlar, morali düzgün, dışarıdan hemen etkilenmeyen, olumsuzluklara geçit vermeyen, zihinsel fiziksel ve ruhsal bunalıma yol açacak dış etkenlerden uzak duran insanlardır. Başkası için değil önce kendisi içindir. Sen, o, siz, onlar değil, ben dir öncelik olan onun için. Zihinsel beden de önemlidir. Zihinsel olarak güçlü olduğunuz zaman insanların etkisinde kalmazsınız, özgür iradenizle kendiniz karar verirsiniz, zihinsel beden zayıfladığında ise kararsızlık haliniz, başka insanların etkisinde kalma, kendi fikirlerinize güvenmeme, acaba yanlış yapar mıyım endişelerini taşırsınız. Hep “başkaları ne der” düşüncesi hakim olur, başkaları için yaşamış olursunuz. Beden dilini kullanarak başkalarının üzerinde olumlu etki oluşturabiliriz. Etkili bir iletişim kurabiliriz. Başkalarının ne söylemek istediğini anlayabiliriz. Söylenenlerin düşüncelerden mi geldiğini anlayabiliriz. Sözün gücünü arttırmış oluruz. Karşılaştığınız insanla ilk dakikalar, iletişim sürecinin önemli belirleyicisidir. Önemli faktör de beden dilidir. “konuşması hoşuma gitti, ses tonu çok güzeldi, duruşu bakışı mükemmeldi, kendisinden enerji aldım” gibi. Birebir kurulan iletişimlerde %10 kelimelerin, %30 ses tonu, %60 da beden dilinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Vücut dili sözcükler kadar önemlidir. Kişinin kendisini güvende hissetmediği zamanlarda yardımına kendi elleri yetişir. Ellerinin yoğun hareketiyle söylemeye çalıştığı sözü desteklemeye çalışır. Eller vücudun her yerine gidip gelmeye başlar. En çok şunlar yapılır: Saçı okşamak, çeneyi okşamak, burnun ucuna devamlı dokunmak, elleri cebe sokmak, kolları kenetleme birbirine kavuşturmak, gözleri başka taraflarda gezdirmek, kaşları çatmak, yanağa yaslanmak. Bunlar iç gerginliği hafifletmek için sergilenen beden dilidir. Heyecan kalbin hızlı atmasına sebep olduğundan  kollarını kavuşturulması kalbin korunması anlamına gelmektedir ki iç gerginlik rahatlıkla gevşemeye dönüşür. Ellerin cebe sokulması insanın kendisiyle temasıdır ve dış dünya ile ilişkilerini sınırlandırması, keyifli ve sıkıntılı olduğu bütün durumlarda, kendi dünyasına çekilmesidir. Bacak bacak üstüne atmak, kolları yanlara açarak oturmak, dirsekten değil bilekten konuşmalar kontrol ediliyorsa özgüvenin ifadesidir, güven duygusudur. Parmakların gömlek ve ya boyun yakalarıyla, genişletmeyle uğraşılıyorsa zor durumda olduğunu gösterir. Saçlarla oynamak, elleri enseye devamlı getirmek sıkıntılı bir durumu alarm vermektedir, bir an önce çıkma çabasıdır. Beden diliyle iletişim o kadar önemlidir ki kalabalık yerlerde saatlerce kimseyle konuşmadan dolaşabilmekteyiz. Beden dili ilişkisizliği insana verilecek en etkili cezadır. Beden dilini anlayabilmek ve yorumlanabilmesi için gözlem yeteneği, tahlil ve sentez kabiliyet eğitimi gerekmektedir. Beden dili karşımızdaki insanın ne demek istediği mesajını bize vermektedir. Bedenin sesidir bir manada. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar hissettikleri davranmaktan çok, davrandıkları gibi hissettiklerini ortaya koymuştur. Kaşlar çatıksa o insanın canı sıkkındır. Yüzler asıktır. Beden dili içinde şu öğeler yer almaktadır: Beden duruşu, mimikler, oturmak için seçilen yer, giyim, göz teması, ayakların kullanımı, oturma biçimi, kullanılan aksesuarlar, bedensel enerji, bakım ve makyaj. Beden dilini okuyabilmek için bu öğelerin tamamının bilinmesi ve tümünün dikkate alınması icap ed er. Gözlem yeteneği de varsa beden dilini okumak çok rahat olacaktır. Beden dilini amaca yönelik etkili kullanmak mümkündür. Konuşmacılar, seminer verenler, özel pazarlamacılar, ürün tanıtımında bulunanlar, mülakatlara katılanlar, özel görüşme yapanlar nasıl davranılacağı hususunda seçenek oluşturulabilir. Beden dilini kullanmada aşırıya kaçmamak şartıyla makyaj, bakım, kıyafet, ses tonu, saç tipi, parfüm, dili kullanma, sözcükler, duruş, oturuş, bakış, yerinde ve doğru kullanılmalıdır. Beden diline inandırıcı kimlik kazandıran samimi ve doğru olmak ve kendinizin de inanmasıdır. Muhatabınızın gözlerine bakarak konuşursanız size önem vermek mecburiyetindedir. Sizi ciddiye almak ve gözlerinize bakmak mecburiyetindedir. Dik durmak ve muhatabı karşına almak mesajının güvenli ve önemli olduğunu gösterir. Görüşme sizin için ciddi ve önemliyse muhatabınızın gözlerine bakın. Mahrem mesafenizi ihlal etmeyin. Çok ta samimi olmaya çalışmayın. Jestleri fazla kullanmayınız. İfade gücünüzün yetersizliğini göstermiş olur. Sakin, acele etmeden, tek tek kelimelerle, nahiv ses tonuyla konuşun. Kollarınız ne çok açın ne de çok kapatın. Canlı, neşeli, enerjik ses tonu insanlar üzerinde olumlu etki bırakır. Ses tonumuz ruhsal durumumuzu ortaya koyar. Ayakkabılarımız rengiyle biçimiyle modeliyle eski yeni olmasıyla, modelleriyle ciddi mesaj içermektedir. İyi değerlendirilmelidir.  Otururken çok rahat bir oturuştan ziyade muhatabınızı ciddiye aldığınızı gösteren bir oturuş biçimi önemlidir. Buda kenara ilişme olarak ifade edebiliriz. Mesafeye gelindiğinde gözlerin zaman zaman sağa sola rahatlıkla kaydıracak ve etrafı görmede zorluk olmayacak yakınlıkta oturmak gerekir. Aksesuarlarınız aşırıya kaçmamalı, sade fark edilir ve tamamlayıcı olmalıdır. Erkekler için tırnakların temiz olması, bir kol saati aksesuar olarak yeterlidir. Kadılar içinse takım kıyafet, yüksek topuk ayakkabı, tek taşlı bir yüzük, aşırıya kaçmayan bir makyaj tercih edilebilir. Sadelik önemlidir. Aşırı makyaj, koyu gözlükler, aşırı takılar pokerci yüz profilini yansıtır. Masum bir yüz genellikle zayıflığı ve güçsüzlüğü ifade eder. Ellerin göğüste birleştirilmesi iletişime kapalılığı ve güvensizliği, ellerin arkada birleştirilmesi özgüveni, ellerin yanda olması meydan okumayı, kolların aşırı kullanılması sözlerin yetersizliği ve güvenin verilemediğini, parmakların çok kullanılması sözlerin yetersizliğini, ayakların birleştirilmesi panik ve gerginliği, bacak baca üstüne atmak rahatlığı ifade eder. Konuşurken el içinin yere bakması baskıyı ve hükmetmeyi, ellerin çapraz hareken etmesi reddetmeyi ifade eder. Dokunma güven verme duygusudur. Kişinin önemli olduğunu vurgular. Şu kadarla ki her yerde ve herkesle yapılması doğru değildir. Büyük küçük, kadın erkek ilişkilerinde önemlidir. Ses tonu kişinin kibar kaba, eğitimli eğitimsiz olduğunu gösterir. Seste de sihir vardır. Doğru kullanmasını bilmek gerekir. “Duruşunda hiç hoşlanmadım. İlk gördüğümde işe yaramayacağını tahmin etmiştim bakışını sevmedim. Hareketleri güven vermedi. İlk gördüğümde içim ısındı. Şu hareketi beni kendisine cezbetti. Çok soğuk biri gibi geldi bana.” Bütün bunlar beden dilimizin dışa yansıması ve okunmasıdır, biz konuşmasak ta. Sonuç olarak muhatabımız karar verirken yalnızca sözlerimizi dinlemez, yüzümüze bakarak dinlediklerini ve duyduklarını onunla te’yid eder. Görselliğin insan üzerindeki etkisi %90 dır. İnandırıcılık bu denklem üzerine kurulur. Bir insanı gözümüz tutmadıysa sözleri de bir şey ifade etmez. Pokerci yüz deyimi bunun için ince bir oyundur, maskedir. Yüz ve gözler sözün doğruluğunu ifade eder,  saklamaz. e-mail:naimozguner81@gmail.com                                    

Önceki ve Sonraki Yazılar