Semt ve bucak yapılanması 2

Semt ve bucaklardaki yapılanmadan söz ediyorduk; hedefimiz ülkemizdeki 'işsizlik' ve 'terör' sorunlarını sona erdirmek idi. Bunun gerçekleşmesi için iki önerimiz vardı: Birincisi, işsizliğin önlenmesi için halkımızca 'semt işletmeleri' kurulmalıdır; ikincisi, terörün önlemesi için de acilen 'bucak yönetimleri' oluşturulmalıdır dedik.

Bucakların huzur, güven, barış, istikrar ve saadet içinde olmaları için ekonomilerinin düzgün ve güçlü olması gerekir.

- Aş ve iş olmayan yerde huzur olmaz, güven olmaz, barış olmaz, istikrar olmaz.

- Bu sebepledir ki bucak yönetimi ekonomik düzenlemeleri de yapar; bunun için:

- Her şeyden önce, semtlerin 'işletme senetleri'ni bucak çıkarır ve kefil olur.

- Sonra, ekonomik faaliyetlerin diğer unsuru 'bucak parası'nı çıkarır.

...

Bucak yönetimi bu gerekli düzenlemeleri yapmasına yapsın da; nasıl yapsın? Ekonomik düzenlemeleri de yapsın, para da çıkarsın ama bu paranın karşılığı nedir?

'Bucak Senedi' semtteki bakkala ve işyerine verilir. Bakkallar/marketler ve işyerleri bu senetler karşılığında tüccardan mal alırlar. Sonra işyerleri ürettiklerini tekrar tüccara satarlar. Bakkallar ve marketler de halka satarlar. Bakkalda ve işletmede bulunan senet karşılıksızdır. Halkta ve tüccarda bulunan senet karşılığında ise işletmede mal vardır. Bakkalda ve tüccarda olan senet karşılığı mal yoktur. İşçi yani her türlü 'emek' sahibi çalışma karşılığı aldığı senedi kasaya götürmüş ve paraya çevirmiştir. Tüccar da ham madde karşılığı veya bakkal/market mal karşılığı senedi paraya çevirmiştir. Dolayısıyla o kadar para işletme atölyelerinde bulunmaktadır.

Demek ki neymiş?

Kasadaki senet, o semtte kullanılmayan ama semtte mevcut olan malları gösteren senettir; karşılığı vardır. İşte bucak yönetimi tarafından bu 'senet' kadar 'para' çıkarılır. Bu paralar semtlerin kasalarına gönderilir, böylece semtler arası birlik sağlanır.

...

Bucak yönetimi bu parayı bucak halkına yıl başında kredi olarak verir.

Halk elde ettiği bu kredilerle bakkallara/marketlere sipariş yapar.

Bakkallar ile marketler de tüccarlara siparişlerini verirler.

Tüccarlar aldıkları sipariş kadar işyerlerine sipariş yapar.

Böylece üretim yılı başında bakkalların alacakları mallar belirlenir, o yıl üretilecek mal miktarı da bu şekilde belli olur; planlanır. Tüccar her hafta üretilen malı alır, götürür ve satar. Karşılığında o haftanın bakkal/market ihtiyaçlarını alır, getirir, verir; halka siparişleri teslim edilmiş olur. Böylece tüccar sermayesiz ticaret yapmış olur. Tüccar bucak içinde yılbaşında siparişleri alıp ona karşılık bucak içinde siparişleri verecektir.

Burada 'bucak parası' ve 'semt senetleri' geçerli olacağı için sermayeye gerek yoktur. Tüccar her hafta ürünleri satacak, karşılığında o haftanın ham maddesini, bakkal mallarını alacaktır. Önce satacak, sonra alacağı için de paraya gene gerek olmayacaktır.

...

Sonuç ve öneri: Bakkallar Birliği bir yerden bir semt işletmesini kurmak üzere 'faizsiz kredi' temin edecektir. Devlet veya hükümet isterse bunu kolayca yapabilir. Sonra Akevler İstanbul Tüketim Kooperatifi ile anlaşır, bir örneğini semtimizde kurarız. Bu uygulama sonunda 'örnek semt bakkallı/marketi' çalışmış olur. Sonra tüm bakkalları aynı şekilde harekete geçiririz. Ne kadar kredi gerektiğini şöyle hesaplayabiliriz. Bir bakkal için bir dükkana, bakkalın oturması için bir eve/daireye, bir binek arabaya ve bir kamyonete ihtiyacımız vardır. En çok 300 bin lira gerekir. On semt için 3 milyon lira kredi yeterlidir.

İlgililere, ilgilenenlere ve işsizlik ile terörü sona erdirmek isteyenlere sunulur...

Önceki ve Sonraki Yazılar