Haccın vakti

Dünkü yazımızda bir orman endüstri mühendisinin hac konusunda bir teklifini aktarmıştım. Bugün de bir doktorumuzun "haccın vakti" konusundaki bir düşüncesini/iddiasını/teklifini aktaracak ve gelecek yazıda niçin katılmadığımı, ibadet vakitlerinin ve daha başka dini sürelerin niçin kameri aya göre hesaplanması gerektiğini açıklayacağım.

Doktorumuz diyor ki:

"Hz.Muhammet (s.a.s.) ; hac ibadetinin her yıl,Miladi 8.Mart tarihinde yapılacağını buyurmuştur.1.Peygamberimiz Hz. Muhammet ( 571 – 633 ) ; hayata veda yılından yani vefatından ( Miladi 633 ) bir yıl önce : Kameri/hicri takvim ; 10. yılı - Zilhicce ayının 9. günü – Miladi takvim sisteminde ; 8 Mart 632 tarihinde hacc yapmıştır.Her yıl Miladi 8 Mart gününde hacc yapmak Hz. Muhammet in (s.a.s.) sünnetine itaattir/ Al i imran 32.Allaha ve resulüne itaat edin. 2. Hacc Suresinin 26,27,28 ve 29 . Ayetlerde Hacc farzının yapılacağı tarih,ay ve gün belirtilmemiştir. Tevbe s. 36. ayetinde yılın on iki ay olduğu ve Cenabı Allah (Hicri 9) Miladi 631 senesinde gönderdiği Tevbe suresinin 3. ayeti ile de Resûlü'nden ; hacc gününü görsel olarak açıklamasını ve duyurmasını buyurmuştur.Hz. Muhammet (s.a.s.) ( 571 – 633 ) vefatından bir yıl önce hayata veda yılı olan :hicri takvim ; 10. yılı - Zilhicce ayının 9. gününde ( çöl sıcakları başlamadan); cuma günü Arafat dağında veda hutbesi ile hacc ibadeti başlatmış.(bknz Veda Hutbesi) Peygamberimizin hacc ibadetini yaptığı tarihte yılda on gün değişen Kameri/Hicri takvim sistemi biliniyordu.E.Bilgi/teknoloji çağında, takvimlerin biri birine dönüşmesi ile yapılan hesaplamada ; hicri onuncu yılındaki Zilhicce ayının 9. gününün,Miladi takvimdeki karşılığı ; 8 Mart 632 tarihi olduğu tespit edilmiş ve kesinleşmiştir. Miladi takvim sistemi : Miladi 1840 yılında tüm Dünyada sabit evrensel takvim sistemi olarak kabul edilmiştir.T.C.de 1945 t.Beynelmilel miladi Takvim sistemine geçmiştir.

"Haccın ibdetinin şartları (rükünleri) üçtür.Hz. Muhammet (s.a.s.) ; Miladi 8 Mart 632 Cuma günü, Haccın ilk farzı olan ihrama girmiş ve ikinci farz olan öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmuştur. Mina ve Müzdelife den sora 9 Mart Cuma ertesi Bayram günü de ; üçüncü Farz olan Kâbe-i Muazzama'yı Tavaf etmiştir. Tavaftan sonra Kurban kesilmesi,Şeytan taşlanması ile hacc ibadetinin nasıl yapılacağını öğreti olarak göstermiştir. Hz. Muhammet (s.a.s.) hacc farzının başlama günün Miladi 8 Mart tarihi olduğunu ve 8 Mart gününün sabit hacc tarihi olacağını bizzat uygulayarak,yani sünneti ile belirlemiştir.Al i imran 32.Allaha ve resulüne itaat edin.

"İ 632 yılı 9 . Mart günü kesmiş. Bu nedenle İslam alemi de Hacc ibadetinin bittiği 9 Mart gününü, her yıl kurban bayramı olarak kutlamıştır. Kurban bayramlarını ; her yıl 9 . Mart .tarihinde idrak etmeleri Hz. Muhammet (s.a.s.) sünneti gereğidir.(Bayram kelimesi Kuranda yoktur,İbadetlerin sağlık ve başarı ile bitirilmesi sevincibayram olarak kutlanmaktadır).M.9 Mart tarihi de Peygamberimizin sabit kurban bayramı günü olduğu yaşamının son senesindeki nihai sünneti olarak kesinleşmiştir. Sünnet : Hz. peygamberin Kura andaki farzlara ilşkin ,bilinmeyenleri/müphemleri ; açıklama öğretisidir. Örnek ; ( namazdaki secde rükü vb.bedeni hareketleri,,orucun başlama ve iftar zamanları,hacc farzının başlama günün Miladi 8 Mart tarihi olduğu vb.pratikler ) Sünnet, farz değil,vaciptir( icabeder) (Nisa Suresi, Ayet 80) Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur.

"Kurban bayramı günün her yıl 8 Mart olduğu sabit tarih üzerinden 8 Mart Hacc günü baz alınarak ramazan ve kurban bayramlarının da tarihlerinin sabit günde yapılması belirlenebilir mi ? yapılablir mi ? Şöyleki : Kurban-Ramazan bayramları arasında 70-71 gün vardır. Bu 70 günlük süre ; Bakara 194.eşşehrülharamü; hürmetler edilen aylarda ve Bakara 197. Elhaccü eşhürün malumat yani ; Hacc, malum/bilinen aylarda yapılır diye bildirilmiştir. Önümüzdeki yıl ramazan bayramı tarihinin bulunması için ; kurban bayramının her yıl 9 Mart günü olduğu sabit tarih üzerinden yapılan hesapta örneğin ; 2010 yılı 9. Mart tarihinden 70 gün geriye gidildiğinde , 2009 yılında ramazan bayramı 30 Aralık tarihinde olacağı matematiksel sonuç olarak belirlenir. 30 Aralık tarihinden de 30 gün geriye gidildiğinde ramazan ayı da her yıl sabit olarak ; 1 ile 30 Aralık tarihleri arasında olması gerektıği Hz. Muhammet (s.a.s.) sünneti gereğidir. İslam dini sadece ; Kur an,Sünnet ve Kura ana dayalı hadistir.

"ÖZETLE : Kur'ana dayalı ,rakamsal gerçek E. bilgiler ve Peygamberimizin veda yılındaki nihai ve sünnetine ve Al i İmran 32.Allaha ve resulüne itaat edin emri gereği : Hacc ibadeti her yıl,Miladi 8 Mart tarihinde yapılması gerektiği subut bulmuştur. Hacc ve oruç farzlarının çöl sıcaklarından önce yerine getirilmesi ,14 asırlık geleneğe aykırı olabileceği idrakindeyim,1400 yıllk İslami geleneğe saygılıyım ve uyumaktayım.Ancak insanlık; gün ve mevsimlerin SABİT olan evrensel miladi takvim sistemine geçmiştir. Kurban ve Ramazan bayramları tarihleri arasındaki belirsizlik,uyuşmazlık ve ihtilaf İslam alemine iyilik ve kolaylık getireceğine inanıyorum. E. Bilgi çağında, rakamsal somut sabit tarihleri teklif etmekle haddimi aşmadığımı ve teklif etmememin de vebal olacağını düşünüyorum. Simetrik bilgi alt yapılı tüm eleştiriler, tartışma ve önerilere açığım.Ulaşılan rakamsal somut tarihler , Dinen caiz mi ? hüküm kurulabilir mi ? müşavere ve düşüncelerinizi ve Dini gerçeğin kabul görmesinde katkılarınızı, hata eksik ve yanlışlarımın düzeltmenizi ve cevaplarınızı lutfedersiniz. C.Allahın rahmet ve bereketi sizlerle olsun.Selam ve Saygılarımla." (İst. Dr. S.Ö. İç Hast Uzm.)

Önceki ve Sonraki Yazılar