ÖNCE AHLAK

Naim ÖZGÜNER   22.12.2016

Affetmekte kerem şudur ki, affettiğin kimsenin ayıbını bağışladıktan sonra bir daha hiç hatırlamamaktır.

Dünyaya dalarak çok lezzetlenenler, çok sevinenler, kıyamet günü üzüntüsü en şiddetli olacak olanlardır.                                                                        

Biri senin yanında başkasının aleyhine konuşuyorsa, zannetme ki başkasının yanında seni metheder.  

Bu dünyada en akıllı adam, kendisiyle meşgul olup başkalarından gafil olandır.

Akıllılarla kavga etmek, akılsızlarla oturup tatlı yemekten daha kolaydır.

Bir başkasının ayıbını gördüğünde sakın onu ayıplama ve kendi ayıplarını unutma. Başkasında gördüğün ayıbın sende de görülmesi mümkündür.

Dünyada iki türlü azgınlık ve taşkınlık vardır. Biri ilim sebebiyle azgınlıktır, diğeri de mal sebebiyle yapılandır.                                                         

6 vasıf vardır ki cehalet alametidir. Cahil insanı bunlarla tanıyabilirsin: Sebepsiz yere kızması, faydasız ve boş şeyler konuşması, zamansız ve uygunsuz konuşması, dostu düşmandan ayıramaması, herkese güvenmesi, sır tutamaması.                           

Sözünüzle cömert olup, fiilinizle cimri olmaktan kaçının.  

Suyu düşünmek susuzluğu gidermediği gibi, yemeği düşünmek de açlığı gidermez. Sadece istemek insanı başarıya götürmez. Çalışmak, çalışmak yine çalışmak.      

Dilini korumayan kimse, dinini hakkıyla bilmiş değildir.

İnsanlar için dillerini korumak, mallarını korumaktan daha zordur.      

Şu grup insanlarla arkadaşlık yapma: Yalancı, ahmak, dedikoducu, cimri, korkak, fasık, geveze, iftira atan.                            

İnsanların hallerini inceden inceye araştıran, kendine dost olacak kimseyi bulamaz.

Kusurların ve günahların seni dua etmekten alıkoymasın. İblis bile Allahtan ‘bana kıyamet gününe kadar yaşama mühleti ver’ diye dua etti.                                                   

Bu dünyaya kiracı gibi yerleşmeli insan. Ev sahibi gibi yerleşirse gitmesi zor olur.   

Her şey çok olunca ucuzlar, yalnız ahlak ve edep bunun tersidir. O, çoğaldıkça kıymeti artar.

Her binanın temeli vardır. Dinin temeli de güzel ahlaktır.                     

Bilmediğin şey hakkında konuşma.                                                   

Vazifen olmayan şeye karışma.                                                                      

Her işi kendi ehline bırak.                                                                

Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et.                                 

Güzel sözünü, güzel işinle mezcet ki güzel beyanın meziyetini, lütuf ve ihsanın meyvesini zatında bir araya getiresin.                                                                                   

Yapamayacağın şeylerden dem vurma.                                                              

Söz ehli olmaktan daha çok hal ehli olmalısın.                                      

En büyük fakirlik ahmaklıktır.                                                  

En büyük yalnızlık kendini beğenmektir.                                               

En büyük şeref güzel ahlaktır.                                                         

İçinizden biri şu direk haline gelinceye kadar ibadette bulunsa, midesine girenin helal mi haram mı olduğunu fark etmedikçe ibadetin makbul sayılmaz.                 

Haksız sözleri ancak dalkavuklar ve ikiyüzlüler tasdik eder.                                   

Alim cahili hemen tanır. Çünkü daha önce cahildi. Cahil alimi hiç tanımaz, çünkü daha önce o alim değildi.                                                                                     

 Yüzlerine güldüğümüz bazı insanlar vardır ki kalbimizle onları tel’in ederiz.        

Kendini iyi tanı. O zaman, akında söylenenler, sana zarar vermez.        

İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz.                     

Kalb-i Selim ne incinen, ne de inciten kalptir. İncinmemek incitmemekten daha zordur. Çünkü incitmemek eldedir amma, incinmemek elde değildir. Kimseyi incitmemeye çalışalım.  

Kalpler dört türlüdür. Kilitli kalp, iki yüzlü kalp, nurlu kalp, alacalı kalp. Sizin kalbiniz hangi türden!?

Seni Allahın affına muhtaç kılan bir günah, senin için kullara karşı bir övünme vesilesi olan tattan daha ehvendir.                                                                                                                    

Kibir, halkın içinde kendinden daha kötü birisinin var olduğunu düşünmendir.          

Allah iki kulak, iki göz ve bir dil verdi. İyi dinle, çok ibret al, ama az konuş demek istedi. Ama sen, az dinliyorsun, az ibret alıyorsun, fakat çok konuşuyorsun. Nasıl olacak bu iş!

Mü’min’in niyeti amelinde daha makbuldür. Öyleyse ameline güvenmemelisin. Niyetlerine göre hesaba çekileceksin.                                                                              

Sabırlı ol, sakin ol, kararlı ol, sebatlı ol. Aceleci olma. Yuvarlanan taş üzerinde ot bitmez.            

Konuşmayı öğrendiğiniz gibi, susmayı da öğreniniz. Zira susmak büyük bir akıllılıktır.

Konuşmaktan çok dinlemeye çalışınız. Sizi ilgilendirmeyen hususlarda konuşmayınız.              

İyi kimselerle arkadaşlıktan yalnızlık, yalnızlık ise, kötü kimselerle arkadaşlıktan hayırlıdır.

Mümkünse bil, fakat bilinme.                                                                                                                  

Yürü, fakat peşinden kimseyi sürüklemeyi düşünme.                                                                          

Sor, fakat kendine soru sordurup da bilgiçlik taslama.                                                                    

Gece uykusuna yatıp sabahleyin pişman olarak kalkmak, gece ibadet edip sabahleyin kendini beğenmekten daha iyidir.                                                                                                                    

Birçok insanların haklarını yedin, benden hala dua mı istiyorsun. Önce onların hakkını vermelisin.         

e-mail: naimozguner81@gmail.com    

Önceki ve Sonraki Yazılar