Örnek İslam medresesi hakkında notlar

Örnek İslam Medresesi'ne (İsmi budur) IQ'su 110'un altında öğrenci alınmayacaktır. Ayrıca karakter testi yaptırılacak ve İslamî ilimleri okumaya müsait karakterliler kabul edilecektir.

Medresenin Arapça müderrisleri Arap dünyasından seçilerek getirilecek ve öğrencilere bir sene yoğun Arapça okutulacak, altı ay sonra rüyalarında bile Arapça konuşacaklardır.

Medresenin üç dergisi olacaktır.

Birincisi: Yılda bir nüsha yayımlanan ilmî araştırma dergisi. En az 500 sayfa...

İkincisi: Yılda üç nüsha yayımlanan Osmanlıca ve Arapça dergi.

Üçüncüsü: Yılda dört nüsha yayımlanan kültür ve sanat dergisi.

Medresede geleneksel İslamî sanatlar öğretilecek, köklü sanat eğitimi verilecektir.

Medrese talebelerinin kıyafetleri, İslamî norm ve ölçülere uygun olarak Paris'te hazırlanan bir prototipe uygun olarak diktirilecektir.

Medresenin kapısından içeriye bedevîlik, gecekondu kültür ve zihniyeti, ucuz işporta edebiyatı, popülizm, boş sloganlar, arivizm, din sömürüsü girmeyecektir.

Talebenin üçte biri Batı dünyasındaki mühtedilerin zeki, istidatlı, kabiliyetli çocuklarından seçilecektir.

Medrese talebesine en zengin ve mükemmel şekliyle Osmanlı edebiyatı okutulacaktır.

Medresede iki Avrupa dili öğretilecektir.

Bilgi ve kültürün yanında ahlâk ve karakter terbiyesi verilecektir.

Fazla yemek yiyip de semirip şişmanlayan öğrenciler tard edilecektir.

Öğrenciler fizikî ve ruhî çilelerle olgunlaştırılacaktır.

Hiçbir öğrenci herhangi bir sektin mensubu, bağlısı, militanı, fanatiği, holiganı olamaz.

Arkadaşlarını bir cemaate, sekte, kliğe çekmek için propaganda ve telkinat yapan öğrencinin medrese ile ilişiği kesilir.

Sakalı çıkan bütün öğrenciler sakal bırakacaktır.

Bütün öğrenciler imame ile gezecektir.

Beş vakit namazlar tam kadro cemaatle kılınacaktır.

Şeriata aykırı olmamak şartıyla tasavvuf kültürü ve neş'esi kazandırılacaktır.

Yüksek okullar ve fakülteler arası bilgi ve kültür yarışmalarında medrese öğrencileri birinci olacaktır.

Medreseyi ve öğrencilerini bozmak, dejenere etmek, gayesinden uzaklaştırmak, kirletmek için çalışacak bütün şer güçlerine ve şerir kişilere, şeyâtîne karşı gereken bütün tedbirler alınacaktır.

Medresenin yılsonu imtihanlarına yurt içinden ve yurt dışından icazetli ulema, fukaha ve gerçek üdeba davet edilerek talebeyi bizzat imtihan etmeleri kendilerinden rica ve istirham edilecektir.

"İkinci yazı"

Kendi evimizin önünü süpürmek

Her Müslüman öncelikle kendi vazifesini yapmalıdır.

Bütün şehrin temiz olmasını isteyen önce kendi kapısının önünü süpürmelidir.

Ülke pislik içinde diye bağırıyor ama kendi evinde dağınıklık ve bin türlü teseyyüb var...

Önce kendi vazifeni yap, sonra (hakkın varsa) başkalarının vazifelerine karışabilirsin.

Namaz farz ise, güzel bir iş ise; öncelikle sen, güneş doğmadan bir saat önce uyan ve sabah namazına hazırlan ve onu dosdoğru kıl.

Sen "dindar genç" bana bak, niçin, hiç olmazsa haftada iki gün sabah namazını camide cemaatle kılmıyorsun?

Sen sözde tesettürlü hanım, açık kadınları tenkit etmeden önce aynaya baksana. Nedir o çıplak örtülü rengârenk halin...

Filan caminin imamına kızdığı için cemaati terk eden kişi, o imamı beğenmiyorsan, öbür imamın camiine niçin gitmiyorsun?

Kardeşinin gözündeki saman çöpünü görüyorsun da, kendi gözündeki merteği niçin görmüyorsun?

Gizli ve saklı ayıpları ve günahları insanların pislikleridir. Onları niçin merak edip karıştırıyorsun? Sen tezek böceği misin?

Günde bin kere ben ben ben diyen kişi, senin bu benliğin sana günah olarak yeter de artar.

Suriye'de 15 binden fazla Müslüman öldürüldü. Maşallah sen keyif içinde yiyip içip geziyorsun. Sen nasıl bir Müslümansın?

Adana'da açlıktan, yoksulluktan, borç ve harç içine batmış olmaktan dolayı 26 yaşındaki anne intihar etti ve iki yavrusunu yetim bıraktı. Söyle bana ne kadar üzüldün sen bu faciaya? Bu haberi duyduğun vakit iştahın biraz olsun kesildi mi?

Sen namaz kılıyorsun, oğlun kızın kılmıyor ve bundan pek rahatsız olmuşa benzemiyorsun. Ne geniş ve tasasız Müslümansın sen!

Doğudaki Müslüman'ın ayağına diken batsa, Batı'daki Müslüman onun acısını gönlünde hissetmeliymiş. Bırakın dikeni, Müslümanlar tavuk gibi boğazlanırken senin hiç umurunda değil.

Cahiller ekmeğe saygısızlık ediyor, peki cahil olmayan sen niçin bayat ekmekleri çöpe atıyorsun?

Sana 50 bin liralık bir otomobil yeterdi, niçin 150 bin liralık bir araba aldın da israf ettin? Allah'tan korkmuyor musun?

Doyduktan sonra yemenin haram olduğunu biliyorsun da niçin tıkınıp duruyorsun?

Küfre rızanın küfür olduğunu bilmiyor musun?

Komşunun başına büyük bir keder gelmişti, gidip onu teselli ettin mi?

Söyle bana şimdiye kadar kaç aç insanı yanına alıp lokantaya gittin, onun karnını bir güzel doyurdun?

Hayâlı fakirlerin istemekten utandıklarını biliyorsun. Niçin öyle kimseler arayıp yardımcı olmuyorsun?

Ucuz dindarlık edebiyatını bırak, sende paylaşma/infak ahlâkı var mı, bana onu söyle.

Gıybet etmenin haram olduğunu bildiğin halde günde üç saat niçin gıybet edip ölü kardeşinin etini yiyorsun? Sen Müslüman mısın, yamyam mı?

Evet, ne zaman elimize süpürgeyi, paspası alıp evimizin içini, evimizin önünü, kendi içimizi bir güzel temizleyip paklayacağız?

Evet, ne zaman?

Çıkmaz ayın son çarşambasında mı?
 

Önceki ve Sonraki Yazılar