İnisiyatif kullanmak!

İnisiyatif ya da insiyatif kullanmak! Doğrusu inisiyatif de halk arasında daha çok insiyatif şeklinde kullanılıyor galiba!

Her neyse kelimenin yazılış şeklini tartışacak değiliz!

Meramımız insiyatif kullanmak ile ilgili anılarımızı sizlere aktarmak!

İnsiyatif doğru kullanıldığı zaman kullananı baş tacı ettirir ama yanlış kullanıldığı zaman da kullananı perişan eder!

Tamam, insiyatif kullanmak her babayiğidin harcı değildir!

Medeni cesaret ister!

Mangal gibi yürek ister!

Gerektiğinde sorumluluk yüklenmeyi göze almak ister!

Ama dedik ya doğru zamanda ve doğru şekilde insiyatif kullanmak gerek!

Yanlış zamanda ve yanlış biçimde kullanılan insiyatif ise başa bela olmaktan başka işe yaramaz!

Lafı fazla uzatmadan konuyla ilgili anımızı sizlerle paylaşalım.

Abdi İpekçi Milliyet gazetesinin Genel Yayın Müdürüdür!

Abdi İpekçi otoritesi ile tanınmış bir yöneticiydi!

Abdi İpekçi bir şey söylediği anda akan sular dururdu!

Kimsenin Abdi İpekçi otoritesi karşısında itiraz edecek hali yoktu!

Böyle bir dönemde Milliyet gazetesinin Ankara ve Ankara taşrası baskıya girmiştir!

Gece sekreteri olan arkadaş işin büyük bölümünü halletmiş olmanın verdiği rahatlık içinde mesaisini sürdürmektedir! Bu arada fakstan Abdi İpekçi'nin yeni bir yazısı gelir! Eski yazının çıkarılması yeni yazının konması istenmektedir!

Gece sekreteri olan arkadaş yazıyı okur! Baskıyı durdurup, İpekçi'nin yazısını değiştirerek yeni yazısını baskıya koyması gerekmektedir!

Ama epey gazete basılmıştır!

Basılan gazeteler heba olmasın ve yeni baştan bir sürü iş çıkmasın diye İpekçi'nin yazısını değiştirmez!

Ertesi gün Abdi İpekçi'nin önüne gazetenin taşra baskıları konulduğunda bakar ki sonradan yazdığı yazı yok!

Hemen soruşturma başlar ve yazının neden girmediği araştırılır!

Ankara'daki gece sekreteri arkadaşın cevabı hazırdır:

Efendim gazete dönmüştü, bir hayli de baskı yapılmıştı, sizin yazınızı okudum insiyatif kullanıp değiştirmedim der!

Sonrasını herhalde tahmin etmişsinizdir!

Abdi İpekçi de hemen insiyatif kullanıp arkadaşın işine son verir!

Evet, insiyatif doğru kullanıldığı zaman kullanan adamın baş tacı edilmesine vesile olur!

Ama yanlış kullanıldığı zaman da kullanan adamı perişan eder!

Dolayısıyla insiyatif kullanacak ya da kullanmayı düşünen insanların hesaplarını kitaplarını iyi yapmaları gerekir!

Yanlış insiyatif kullanımının başlarına ne büyük dertler açabileceğini önceden görmeleri gerekir!

Göremezlerse başlarına geleceklere rıza göstermeleri gerekir!

Kendim ettim, kendim buldum deyip kimseye kızmamaları gerekir!

Önceki ve Sonraki Yazılar